Temperatury od września 2006 roku do końca wegetacji zbóż, czyli do lipca 2007 były wyższe od średnich wieloletnich (tab. 1). Również opady zwłaszcza w miesiącach zimowych były istotnie wyższe niż średnia wieloletnia. Deficyt wody przy dość wysokich temperaturach obserwowano jedynie w kwietniu. Wiosenne ruszenie wegetacji w tym roku trudno było jednoznacznie wyodrębnić ze względu na to, iż wegetacja większości roślin ozimych została jedynie na krotko przyhamowana przez kilka zaledwie dni z temperaturami ujemnymi w trzeciej dekadzie stycznia i pierwszej dekadzie lutego. Dlatego w stosunku do ubiegłych lat obserwowano ok. dwu tygodniowe przyśpieszenie wegetacji, w odniesieniu do zbóż ozimych za początek wegetacji można przyjąć połowę marca. Kwietniowa susza przyczyniła się do lekkiego zahamowania wzrostu natomiast pozostałe miesiące sprzyjały już wzrostowi zarówno roślin zbożowych jak i porażających łan chorób grzybowych.

                                                                                                                                                             Tabela 1

Pogoda w sezonie 2006-2007 ZDD Gorzyń filia  Brody

MIESIĄCE

TEMPERATURA/

OPADY

DEKADA

Śr./

Suma

Średnia z wielolecia

1961- 2006

I

II

III

Wrzesień

Średnia temperatura w oC

16,3

16,9

15,8

16,3

13,3

2006

Suma opadów w mm

21,3

0,0

3,2

24,5

49,3

Październik

Średnia temperatura w oC

13,4

8,5

11,4

11,1

8,6

2006

Suma opadów w mm

16,9

0,0

14,4

31,3

41,0

Listopad

Średnia temperatura w oC

5,5

7,7

6,3

6,5

3,5

2006

Suma opadów w mm

55,7

12,6

0,3

68,6

45,2

Grudzień

Średnia temperatura w oC

6,5

4,8

2,9

4,7

-0,1

2006

Suma opadów w mm

16,6

26,2

6,6

49,4

48,9

Styczeń

Średnia temperatura w oC

6,8

7,0

0,4

4,7

-1,8

2007

Suma opadów w mm

35,3

49,9

37,7

118,9

37,2

Luty

Średnia temperatura w oC

1,6

1,7

0,2

1,2

-0,6

2007

Suma opadów w mm

21,4

24,9

25,5

71,8

31,4

Marzec

Średnia temperatura w oC

6,1

6,5

6,9

6,5

2,7

2007

Suma opadów w mm

25,2

18,3

28,4

71,9

38,0

Kwiecień

Średnia temperatura w oC

7,9

11,5

12,2

10,5

7,7

2007

Suma opadów w mm

4,3

0,5

0,0

4,8

37,5

Maj

Średnia temperatura w oC

11,0

13,2

19,4

14,5

13,1

2007

Suma opadów w mm

46,6

69,7

33,5

149,8

54,9

Czerwiec

Średnia temperatura w oC

19,2

20,9

17,4

19,2

16,3

2007

Suma opadów w mm

2,1

3,9

49,6

55,6

63,6

Lipiec

Średnia temperatura w oC

16,6

21,6

17,6

18,6

18,0

2007

Suma opadów w mm

40,6

0,9

54,7

96,2

76,8