- Chcę też zwrócić uwagę, że Komisja Europejska do końca roku 2012 bada i zbiera wszelkie informacje z innych instytutów europejskich i ze świata na temat szkodliwości oddziaływania określonych środków ochrony roślin na zdrowie pszczół - mówił Plocke.

Wiceminister rolnictwa poinformował, że ministerstwo ściśle współpracuje z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach i Oddziałem Pszczelnictwa w Puławach w tej sprawie.

- Ingerowanie w przyrodę powinno być oparte na zasadach przezorności i racjonalności. Obserwujemy różne zjawiska, choćby takie jak monopolizowanie części ochrony roślin przez firmę Monsanto produkującą Roundup w oparciu o glifosat. Chodzi o rośliny, które genetycznie zostały uodpornione na te środki, ale przyroda broni się, tworząc na przykład superchwasty. Może zachodzić zjawisko próby wprowadzania na rynek substancji, które nie spełniają wszystkich bardzo restrykcyjnych wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej. Mogą zachodzić zjawiska korupcyjne. Taki konflikt interesów niedawno obserwowaliśmy w EFSA, czyli Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności, gdzie okazało się, że kilku członków zarządu EFSA jest finansowo, biznesowo powiązanych z korporacjami zajmującymi się produkcją roślin GMO - mówił w Sejmie Jan Krzysztof Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

- W przypadku potwierdzenia, że te środki ochrony mają bezpośredni wpływ na życie rodzin pszczelich, oczywiście jako resort podejmiemy decyzję o wycofaniu tychże środków z obrotu. To samo dotyczy glifosatów - o których mówił pan Ardanowski - jest podobna procedura. Komisja Europejska zleciła europejskiemu biuru do spraw bezpieczeństwa żywności przeprowadzenie badań na temat negatywnych skutków, jeżeli chodzi o stosowanie tychże środków - odpowiedział Kazimierz Plocke.

Wiodącym krajem w tychże badaniach są Niemcy. - Do końca roku 2012 sprawa również będzie rozstrzygnięta. W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania tego środka na określone organizmy również będziemy podejmować decyzję o wycofaniu tego środka z obrotu - podkreślał Plocke.

Podobał się artykuł? Podziel się!