Okazuje się, że podczas badania przetestowano 200 próbek z całego świata. W 75 proc. z nich stwierdzono pozostałości najczęściej wykorzystywanych w rolnictwie neonikotynoidów: acetamipryd, klotianidynę, imidaklopryd, tiaklopryd czy tiametoksam. 45 proc. próbek zawierało dwa lub trzy neonikotynoidy, a w 10 proc. pobranych do badania prób znaleziono nawet 4 lub 5 pestycydów.

Zanieczyszczone pestycydami było 86 proc. próbek z Ameryki Północnej, 80 proc. próbek pobranych w Azji i 79 proc. próbek pochodzących z Europy. Najczęściej wykrywanym pestycydem był imidaklopryd - jego pozostałości stwierdzono w ponad połowie badanych próbek.

- Skala zanieczyszczeń jest porażająca. Dosadnie wskazuje, jak wielkim zagrożeniem dla pszczół są praktyki rolnicze oparte na wykorzystaniu toksycznych dla pszczół syntetycznych pestycydów. Neonikotynoidy są najpopularniejszymi obecnie pestycydami mimo tego, że badania naukowe dowiodły ich ogromnej szkodliwości dla owadów zapylających. Dane z krajów Unii Europejskiej pokazują, że mimo tego, że wprowadzono częściowy zakaz stosowania ich na roślinach atrakcyjnych dla pszczół miodnych, są tak powszechne, że znajdują się nawet w miodzie. Oznacza to, że obecny - jedynie częściowy - zakaz nie gwarantuje, że to, czym żywią się owady zapylające, jest dla nich bezpieczne. Warto przy tym wspomnieć, że pestycydy w mieszaninach wzmacniają swoje oddziaływanie toksyczne, dzięki tzw. efektowi synergistycznemu - powiedziała Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska.

Przypominamy, że od grudnia 2013 r. wprowadzono czasowy zakaz stosowania zapraw nasiennych z grupy neonikotynoidów i dopiero w roku 2018 Unia Europejska podejmie decyzję o ich dalszych losach.

Z punktu widzenia rolnictwa i rolników decyzja wycofania zapraw była krzywdząca. Ich brak spowodował konieczność stosowania wielokrotnych oprysków, które zdaniem organizacji rolniczych zdecydowanie bardziej niż zaprawy zwiększają zagrożenie dla pszczół i obciążają środowisko. Dodatkowo wpływają na wzrost kosztów produkcji i przyczyniają się do zwiększenia populacji szkodników.

Podobał się artykuł? Podziel się!