W dniu 19 maja 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka Nero 424 EC.
Nowy herbicyd to kombinacja dwóch substancji aktywnych: petoksamidu (z grupy chloroacetamidów) oraz chlomazonu.

Preparat jest w formie koncentratu, do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczanie niektórych chwastów jednorocznych dwuliściennych oraz jednoliściennych. Środek pobierany jest przez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów. Najskuteczniej zwalcza od fazy pierwszych liści.

Petoksamid hamuje podział komórek i biosyntezę lipidów i zapobiega wschodom chwastów. Dzięki obecności herbicydu w glebie wschody przez kilka tygodni są opóźnione. Chlomazon natomiast wstrzymuje w chwastach biosyntezę karotenoidów i chlorofilu. Z tej przyczyny wschody są opóźnione lub zatrzymane, a jeżeli chwasty wschodzą to wykazują objawy chlorozy.

Nero 424 EC jest polecany szczególnie do zwalczania w rzepaku:
- przytulii czepnej
- chwastów rumianowatych (rumianek, maruna, rumian)
- krzyżowych (tasznik, tobołki)
- jasnot (biała, różowa)
- przetacznika perskiego, niezapominajek i gwiazdnicy
- miotły i wiechlin

Herbicyd stosuje się bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni) na starannie uprawioną glebę. Maksymalna dawka stosowania to 3,0 l/ha, natomiast dawka zalecana dla jednorazowego zastosowania mieści się w granicach 2,5-3,0 l/ha.

Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku złego przezimowania rzepaku na wiosnę można uprawiać rzepak jary, kukurydzę, słonecznik, ziemniaki, fasolę, łubin, lucernę. Po wykonaniu dodatkowej orki na głębokość 15 cm można uprawiać jęczmień jary.

Produkt ten będzie dostępny w handlu w Polsce już w tym roku, w wybranych punktach sprzedaży środków ochrony roślin.

Podobał się artykuł? Podziel się!