TOP TRIBENURON oferowany jest jako herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach jarych o ozimych. Nie znajduje się on jednak w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce.

Skład chemiczny i działanie środka nie są znane, dlatego nie można go aplikować na naszych polach. Etykieta preparatu nie spełnia podstawowych wymagań w zakresie oznaczenia i nie podaje obowiązkowych informacji takich jak oznaczenie podmiotu wprowadzającego środków na rynek, czy opisu dotyczącego bezpiecznego stosowania.

GIORiN ostrzega, że stosowanie środków niewiadomego pochodzenia zagraża zdrowiu, a nawet życiu ludzi. Może także prowadzić do zniszczenia całych upraw, a także skażenia środowiska.

Osoby, które zetknął się ze sprzedażą tego środka proszone są o powiadomienie najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub na dres poczty elektronicznej gi@piorin.gov.pl

Źródło: PIORiN/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!