Na jakość materiału siewnego ma wpływ wiele czynników, wśród nich jest sposób przechowywania ziarna. Ma on wpływ na wartość siewną i wigor nasion. W praktyce bardzo często rolnicy przechowują ziarno wcześniej zaprawione, niestety zabieg ten w różnym stopniu może modyfikować jakość materiału siewnego.

Badania w tej sprawie przeprowadzili naukowcy z UP. Ich celem było określenie wpływu okresu przechowywania zaprawionego ziarna pszenicy ozimej odmiany Legenda na jej wartość siewną i wigor. Doświadczenia prowadzono w latach 2008-2009. Ziarno przechowywane było w trójwarstwowych torebkach papierowych, w temperaturze 5-10°C i wilgotności 60-70 proc. Badania wykonano jako dwuczynnikowe, gdzie czynnik pierwszy stanowił okres przechowywania: ziarno po zaprawieniu i 180 dni po zabiegi zaprawiania, a czynnikiem drugim była zaprawa: Maxim 025 FS i Vitavax 2000 FS.

Z badań wynika, że taki przechowywanie rzeczywiście wpływało na obniżenie parametrów materiału siewnego. Wyższe parametry wartości siewnej wyrażone zdolnością kiełkowania, indeksem wigoru oraz mniejszym udziałem nasion martwych odnotowano w wypadku zaprawiania ziarna preparatem Maxim.

Podobał się artykuł? Podziel się!