Respekto 125 SC jest środkiem grzybobójczym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz buraka cukrowego.

W uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego preparat walczy z mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną, brunatną plamistością liści, septoriozą liści, septoriozą plew i czerni kłosów. W uprawie jęczmienia ozimego zwalcza mączniaka prawdziwego, w życie: mączniak i rdzę brunatną, w jęczmieniu jarym: rdzę karłową jęczmienia, rynchosporiozę, plamistość siatkową liści jęczmienia.
Zalecana dawka środka to 1 l/ha. Preparat można też stosować w mieszaninie ze środkami: Sparta 250 EW lub Riza 250 EW. Zwalcza ona wówczas w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego: mączniak prawdziwy, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew, w jęczmieniu ozimym: mączniak prawdziwy, w życie: mączniak prawdziwy, rdzę brunatną.

Zalecane dawki: Respekto 125 SC 0,75 - 1 l/ha + Sparta 250 EW lub Riza 250 EW 0,5 l/ha. W mieszaninie, wyższą z zalecanych dawek środka Respekto 125 SC należy aplikować przy dużym nasileniu chorób. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, pszenica, pszenżyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia, jęczmień ozimy i jary: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia, żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

Nie tylko w uprawach zbóż stosuje się ten fungicyd. Również w buraku cukrowym na chwościka burakowego i brunatną plamistość liści. Dawka się nie zmienia. Plantację należy opryskiwać natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób. Zabieg powtórzyć, jeśli wystąpiło ponowne porażenie liści buraków.

Podobał się artykuł? Podziel się!