W sprzyjających warunkach - temperatura 1-5oC, wysoka wilgotność powietrza, duża masa wegetatywna wywołana zbyt gęstym siewem, przenawożeniem azotem, przedłużająca się wegetacją jesienną, grzyb atakuje rośliny już jesienią. Początkowy rozwój patogenna jest powolny i infekcja może pozostać niezauważona prze dłuższy czas. Dokładna lustracja łanu pozwala jednak odszukać skręcone siewki, albo zdrobniałe rośliny pokryte białoróżową watowatą grzybnią. Grzyb atakuje liście, pochwy liściowe i węzły krzewienia.

Skryty rozwój choroby w połączeniu z świadomością rolnika że przedsięwziął środek zaradczy w postaci zastosowania zaprawy nasiennej, usypia jego czujność. Tymczasem okres efektywnej ochrony siewek przez substancję aktywną zawartą w zaprawie zanika po 6 do 8 tygodniach wegetacji. Po tym czasie rośliny są zdane wyłącznie na siebie. Zima nie przerywa rozwoju grzyba. Ukryty pod śniegiem sukcesywnie opanowuje coraz większy obszar plantacji.

Wiosną, po zejściu okrywy śnieżnej widać dopiero jakie szkody wyrządziła choroba. Przy dużym nasileniu występowania pleśni śniegowej, straty w obsadzie mogą sięgać 30–50 proc. Rośliny które przeżyły, ale są porażone wykazują słabsze tempo wzrostu wiosną, słabiej krzewią się, a przy silnym porażeniu często zamierają. Silnie porażone źdźbła wytwarzają na ogół puste kłosy lub kłosy ze zredukowaną liczbą ziarniaków.

Wybrane środki do zaprawiania ziarna żyta:
- Baytan Universal 094 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek),
- Funaben Plus 02 WS (zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Galmano 201 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, zgorzel podstawy źdźbła rdza brunatna),
- Goliat 025 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Jockey New 113 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, zgorzel podstawy źdźbła, głownia źdźbłowa mączniak prawdziwy)
- Karbosar K 400 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, rynchosporioza, plamistość siatkowa, głowania źdźbłowa),
- Kinto Duo 080 FS (zgorzel siewek, pleśń śniegowa),
- Lamardor 400 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek),
- Maredo 400 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek),
- Maxim 025 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Motto 25 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Premis 025 FS (zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Premis Pro 080 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek),
- Raxil 060 FS (zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Raxil Gel 206 GF (zgorzel siewek),
- Sarfun T 450 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Sarfun T 65 DS (zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Sarox T 500 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Scenic 080 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa),
- Tarcza 060 FS (zgorzel siewek),
- Zaprawa Domnic 060 FS (zgorzel siewek),
- Zaprawa zbożowa Orius 060 FS (zgorzel siewek).