Nietypowa, łagodna zima spowodowała nasilenie pojawienia się gryzoni polnych na plantacjach rzepaku ozimego. Na początku lutego w Wielkopolsce można było znaleźć na metrze kwadratowym nawet 10 nor zrobionych przez te szkodniki. Dlaczego jest ich tak dużo?

Ocieplenie klimatu, wysokie temperatury, nietypowe dla poszczególnych okresów, wpłynęły na zwiększenie się populacji gryzoni, których z roku na rok jest coraz więcej. Straty w uprawach ozimin powodują również sarny i ptaki wędrowne. O ile w najbliższym czasie nie nastąpi znaczące ochłodzenie, gryzonie mogą stanowić poważne zagrożenie dla upraw ozimin i na plantacjach roślin wieloletnich. Nasilenie tych uszkodzeń będzie coraz większe w najbliższych latach.

Występowaniu gryzoni sprzyjają także uproszczenia w uprawie, pozostawianie na polach przez dłuższy czas słomy i ściernisk, niewykoszonych miedz i rowów przydrożnych oraz mała populacja ich naturalnych wrogów, jak drapieżne ptaki i ssaki. Myszy polne pojawiają się nie tylko na glebach zwięzłych i średnio zwięzłych, ale również na lżejszych. Aby zapobiec występowaniu gryzoni w rzepaku, należy przede wszystkim przestrzegać zasad agrotechnicznych, takich jak pogłębiona orka siewna, połączona z wałowaniem ciężkimi wałami.

Jak podkreśla dr Franciszek Wielebski z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu, problem występowania szkodników w uprawie ozimin będzie się pogłębiał, bo gdy w Polsce były zimy surowsze, z niższymi temperaturami, gryzonie ginęły. Dzięki temu jednak, że na plantacji nie ma śniegu, można łatwo obserwować sytuację na polu i od razu reagować. Inaczej było w ubiegłym roku, kiedy szkodniki żerowały pod śniegiem, co utrudniało kontrolę.

Jak walczyć z gryzoniami, gdy pojawią się na plantacji? Walkę chemiczną należy rozpocząć wcześnie, już po pojawieniu się pierwszych nor, dlatego tak ważna jest lustracja pola. Chemiczne zwalczanie gryzoni przeprowadza się z użyciem specjalistycznych środków. Normix GR to środek gryzoniobójczy w formie granulowanej przynęty. Jego substancją biologicznie czynną jest pol-brodifakum. Preparat rozsiewa się rozsiewaczem nawozowym lub siewnikiem z podniesionymi redlicami bezpośrednio na powierzchnię gleby pokrytą roślinami. Można też wyłożyć środek w porcjach po 15–40 g do otworów gryzoni lub do rurek drenarskich. Umieszcza się je wtedy co 5–10 m na ścieżkach przebiegu szkodników. Jednym ze sposobów aplikacji jest również wykładanie preparatu doglebowym dozownikiem ciągnikowym w międzyrzędziach. Gdy gryzoni jest mało, zalecana dawka to 4–6 kg/ha, a gdy dużo – 8–12 kg/ha. Trutkę w zależności od zapotrzebowania należy uzupełniać, ale nie częściej niż co 7–10 dni. Normix – AT GR jest preparatem o działaniu żołądkowym. Stosuje się go w taki sam sposób jak poprzedni środek, dawki są takie same.