Komisja działa w myśl przepisów art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455) i pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do jej zadań należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawania opinii w zakresie oceny lub uwag - podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Do składu Komisji zostali powołani przedstawiciele:
1) ministra właściwego do spraw rolnictwa - prof. dr hab. Marek Korbas;
2) ministra właściwego do spraw środowiska - dr inż. Radosław Kalinowski;
3) ministra właściwego do spraw zdrowia - dr Aleksandra Gliniewicz-Łabędź;
4) Krajowej Rady Izb Rolniczych - Katarzyna Szczepaniak;
5) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia - dr hab. Leszek Pazderski;
6) związków zawodowych rolników - prof. dr hab. Andrzej Radecki;
7) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo - dr hab. Paweł Chorbiński.

Kadencja Komisji do spraw środków ochrony roślin trwa 4 lata.

Podobał się artykuł? Podziel się!