- Spółka jest gotowa do współpracy z Komisją Europejską i państwami członkowskimi w celu podjęcia koniecznych kroków dla opracowania pragmatycznych rozwiązań i odpowiedzi na szereg nowych pytań, na które istniejąca dokumentacja nie jest w stanie odpowiedzieć. W tym celu prowadzone są już nowe badania. Stale jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog z kompetentnymi władzami ds. rejestracji, by omawiać wszystkie istotne punkty związane z bezpieczeństwem naszych produktów - informuje portal farmer.pl Bayer CropScience.

Bayer przygotował dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów ochrony roślin, zawierających neonikotynoidy. - Zostały one ocenione przez kompetentne władze UE i państw członkowskich, które potwierdziły, że ze stosowaniem tych produktów nie wiąże się nadmierne ryzyko. Uważamy, że nowe raporty EFSA nie zmieniają jakości ani znaczenia ocen tego ryzyka oraz badań leżących u ich podstaw - podaje Bayer.

Jak zauważa firma, głównym bezspornym wnioskiem osiągniętym w wyniku oceny badań naukowych w tej dziedzinie jest stwierdzenie, że osłabione zdrowie pszczół i zamieranie rodzin są wynikiem wielu czynników, wśród których roztocza warozy są największym problemem. - Wierzymy, że wszelkie decyzje polityczne związane z rejestracją produktów zawierających neonikotynoidy, po publikacji raportów EFSA, powinny być podejmowane na podstawie konkretnych dowodów naukowych na istnienie niekorzystnego wpływu badanych produktów w „realnych warunkach stosowania uwzględniających praktykę rolniczą". To bardzo ważne, by decyzje nie były podejmowane ad-hoc, ani też na podstawie nadinterpretacji zasady ostrożności - dodaje Bayer CropScience.

Przedstawiciele koncernu uważają, że należy zapewnić europejskim rolnikom nieprzerwany dostęp do środków ochrony roślin, takich jak między innymi produkty zawierające neonikotynoidy, będących kluczowymi składnikami zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (integrated pest management, IPM).

- Neonikotynoidy pozostają ważną kategorią substancji czynnych o działaniu owadobójczym, która wspiera rolników w Europie w prowadzeniu produkcji żywności o wysokiej jakości i przystępnej cenie. Spółka Bayer CropScience jest mocno zaangażowana we wspieranie odpowiedzialnego stosowania neonikotynoidów. Bayer nadal będzie inwestować w zarządzanie produktami oraz działania badawcze, prowadzące do zminimalizowania ryzyka kontaktu tych produktów z pszczołami - dodaje.

Komisja Europejska za zaproponować w czwartek swoje pomysły na ochronę populacji pszczół przed możliwymi szkodliwymi skutkami wybranych pestycydów. KE może wyjść z propozycją środków prawnych, co może nastąpić w najbliższych tygodniach.

Podobał się artykuł? Podziel się!