Badania techniczne opryskiwaczy były dotychczas prowadzone raz na 3 lata, natomiast po wejściu w życie ustawy dla nowych urządzeń to badanie będzie prowadzone raz na 5 lat i potem co 3 lata.
To jest pewnego rodzaju ułatwienie dla rolników.

- Opracowując projekt ustawy o środkach ochrony roślin przyjęto założenie, iż przepisy krajowe nie powinny nakładać na rolników oraz przedsiębiorców bardziej restrykcyjnych wymagań, niż wynikające z postanowień dyrektywy 2009/128/WE - mówiła Małgorzata Surawska - dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak dodała, zgodnie z postanowieniami dyrektywy, pierwsze badanie opryskiwacza powinno zostać przeprowadzone nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego zakupu, co znajdzie odzwierciedlenie w przepisach wykonawczych do ustawy o środkach ochrony roślin.

- Kolejne badania opryskiwacza będą musiały być jednak powtarzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, jak miało to miejsce do tej pory. Proponowane rozwiązanie będzie zatem ograniczało obciążenia nakładane na rolników - podkreślała Surawska.

Podobał się artykuł? Podziel się!