- Oczekiwania rolników rosną np. jeśli chodzi o elastyczność stosowania produktów bez względu na czas i pogodę, czy możliwość ich wykorzystania w kilku uprawach. Daje im to łatwość zarządzania aktywami w obrębie gospodarstwa. Liczą się także łatwo rozpuszczalne formulacje, których dawki są proste do zastosowania. Wzrasta też chęć „mieszania”, dyktowana często redukcją kosztów lub szukaniem rozwiązań dostosowanych do konkretnych sytuacji. W BASF stale obserwujemy te oczekiwania i staramy się na nie odpowiadać właśnie poprzez wprowadzanie nowych produktów do naszego portfolio – powiedział Cezary Urban, Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin BASF Polska. Prezentację nowości produktowych rozpoczęto od nowego retardanta.

Medax Max jest następcą popularnego regulatora wzrostu Medax Top. Zawiera dwie substancje czynne – proheksadion wapnia oraz trineksapak etylu, wspomagane dodatkiem siarczanu amonu. Obie substancje działają jako inhibitory biosyntezy giberelin. Środek przeznaczony jest do redukcji wzrostu i zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz owsa.

Priaxor jest dwu składnikowym (piraklostrobina - 150 g/l i fluksapyroksad - 75 g/l fungicydem, w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu układowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi w: pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym, pszenżycie ozimym oraz w życie ozimym.

Delan Pro to następca Delanem 700WG. Jest środkiem grzybobójczym o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Zawiera dwie substancje czynne - ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 125 g/l, oraz fosfonian dipotasu (związek z grupy fosfonianów) - 561 g/l.
W wieloletnich badaniach prowadzonych w całej Europie zaobserwowano zwiększenie skuteczności w zwalczaniu parcha jabłoni o średnio 7% zarówno na liściach i owocach w porównaniu do zabiegów wykonanych Delanem 700WG w najwyższej dopuszczonej do stosowania dawce.

Vizura jest natomiast środkiem spowalniającym proces przekształcania jonów amonowych w azotany w gnojowicy. Uniemożliwia to wymywanie azotu z gleby. Stabilizacja azotu jest szczególnie skuteczna, gdy gnojowica jest stosowana przed siewem. Rośliny mogą wówczas wykorzystywać dostępny azot przez kilka tygodni po aplikacji, gdy zapotrzebowanie na niego jest największe.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!