Wystartowała nowa inicjatywna Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Stowarzyszenia opracowało stronę internetową www.bezpiecznauprawa.org, która ma stać się źródłem informacji na temat odpowiedzialnego i zgodnego z prawem zakupu środków ochrony roślin. O nowej inicjatywie i problemie nielegalnych środków ochrony roślin – rozmawiamy Marcinem Muchą dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Redakcja - Wiosna to okres wznowienia prac polowych jak również wzmożonych zakupów śor. Nasila się też zjawisko wprowadzania na rynek preparatów podrobionych. Jaka jest skala tego zjawiska w naszym kraju?

M.M: Rzeczywiście, na rynku możemy znaleźć podrobione środki ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin szacuje, że nielegalne i podrobione środki ochrony roślin mogą stanowić aż 15% rynku w Polsce.

Jak to się ma do sytuacji w innych krajów unijnych?

M.M: Odsetek w poszczególnych krajach może być zróżnicowany, przy czym sytuacja w Polsce jest szczególna, ponieważ nasza granica wschodnia to również granica Unii, przez co jesteśmy bardziej narażeni na obecność podróbek. Według Europejskiego Obserwatorium do Spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej i Europolu, aż ok. 25 proc. wszystkich środków ochrony roślin znajdujących się obecnie w obiegu w państwach członkowskich Unii, może pochodzić z nielegalnego źródła.

Które preparaty są najczęściej fałszowane?

M.M: Fałszerze najczęściej oferują podróbki środków ochrony roślin, które mają najszersze spektrum zastosowań i są najbardziej popularne.

Co grozi rolnikowi za stosowanie nabytych pokątnie środków? Jakie są sankcje prawne i finansowe?

M.M: Stosowanie nielegalnych i podrobionych produktów może skutkować dotkliwymi stratami finansowymi. Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nałożyć grzywnę do 5000 zł za posiadanie podróbki. Ponadto, w przypadku stwierdzenia posiadania podróbki środka ochrony roślin, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nakaże zatrzymanie towaru. Natomiast w przypadku stwierdzenia przekroczonych pozostałości w plonach, należy się liczyć z zakazem ich sprzedaży.
W niektórych przypadkach możliwa jest również odpowiedzialność karna - nawet do 8 lat pozbawienia wolności.