Termin ten wyznacza dla Polski dyrektywa Komisji Europejskiej. Minister rolnictwa przekaże do Brukseli projekt Krajowego Planu Działania, gdyż nie został opracowany jeszcze dokument końcowy. Krajowy plan działania zostanie ogłoszony obwieszczeniem, a także zostanie opublikowany w Monitorze Polskim. Obecnie KPD jest konsultowany m.in. z ministrem środowiska i ministrem zdrowia. Integrowana ochrona roślin ma być stosowana w Polsce od 2014 r. Obecnie nad nową ustawą o ochronie roślin pracuje Sejm, a rozporządzenia do niej są na etapie konsultacji.

- Przegląd programu będzie dokonywany raz na 5 lat - mówiła Magdalena Januszewska z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, podczas konferencji Farmera.

Głównymi celami KPD jest upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin.

- Przyjęte zostały mierniki, które będą oceniały wdrożenie i stosowanie się producentów do Krajowego Planu Działania - powiedziała Magdalena Januszewska.

Zgodnie z nimi w 2017 roku, 90 proc. rolników (profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin) ma stosować zasady integrowanej ochrony roślin. Pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego nie będą mogły być większe niż 1 proc., a w paszach żywności pochodzenia zwierzęcego muszą być mniejsze od 0,1 proc. Ocenę będzie prowadziła Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin.

Integrowana ochrony roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych, w taki sposób, żeby minimalizować zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska.

- Nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych przedkładać należy metody bilogiczne, fizyczne i inne metody nie chemiczne, jeżeli zapewniają one ochronę przed organizmami szkodliwymi - powiedziała Januszewska.

Cele integrowanej ochrony można osiągać poprzez stosowanie m.in. płodozmianu, agrotechniki, odmian odpornych, zrównoważonego nawożenia, stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów pożytecznych (naturalnych wrogów szkodników), a także poprzez stosowanie środków ochrony roślin w sposób ograniczający ryzyko powstania odporności u organizmów szkodliwych.

Podobał się artykuł? Podziel się!