- Wszystkie podgrupy przyczyniły się do uzyskania obiecującego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza CropScience, w której odnotowano mocne otwarcie sezonu - wyjaśnił prezes zarządu Dr Marijn Dekkers w czwartek, gdy opublikowano raport okresowy za pierwszy kwartał. Dochody Grupy zdecydowanie wzrosły.

- W świetle dobrego początku roku 2012 mamy coraz większe przekonanie, że korzystne trendy utrzymają się w pozostałym okresie tego roku - dodał Dekkers. Wspomniał także, że biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność, firma Bayer obecnie postępuje zgodnie z wytycznymi na rok 2012, które opublikowała pod koniec lutego.

Po uwzględnieniu korekty z tytułu różnic kursowych i portfelowych (korekty kursowe i portfelowe), wolumen działalności wzrósł o 5,2%. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 42,6% do 1 637 mln EUR (I kw. 2011 r.: EUR 1 148 mln). Suma pozycji nadzwyczajnych wyniosła minus 169 mln EUR (I kw. 2011 r.: minus 442 mln EUR). Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 13,6% do 1 806 mln EUR (I kw. 2011 r.: 1 590 mln EUR). Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - uległ poprawie o 9,4% do poziomu 2 442 mln EUR (I kw. 2011 r.: 2 232 mln EUR). Wynikało to częściowo z korzystnych różnic kursowych w wysokości 85 mln EUR, które wystąpiły głównie w Health Care oraz CropScience. Dochód netto zwiększył się o 53,5 proc. do 1 050 mln EUR (I kw. 2011 r.: 684 mln EUR). Odnotowano wzrost zysku bazowego na jedną akcję o 15,9 proc. do 1,68 EUR (I kw. 2011 r.: 1,45 EUR).


W podgrupie CropScience odnotowano wzrost sprzedaży o 15,6 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela o 14,4 proc.) do 2 610 mln EUR (I kw. 2011 r.: 2 257 mln EUR). Dzięki utrzymaniu się korzystnych warunków rynkowych podgrupa rozwinęła wszystkie obszary jej działalności. - Początek sezon na półkuli północnej nastąpił wcześnie i jest obiecujący - wyjaśnił Dekkers. Podgrupa CropScience firmy Bayer odnotowała najwyższe wskaźniki wzrostu w Ameryce Północnej na poziomie 24,8 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych) oraz w regionie Azji/Pacyfiku na poziomie 22,7 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych). Sprzedaż wzrosła o 5,2 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych) w Europie oraz o 8,9 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych) w regionie Ameryki Łacińskiej/Afryki/ Bliskiego Wschodu.

Dział Ochrony Roślin odnotował wzrost we wszystkich grupach produktów. Sprzedaż środków chwastobójczych i środków grzybobójczych zwiększyła się odpowiednio o 19,0 i 12,3 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela). Sprzedaż środków owadobójczych wzrosła o 17,4 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela), głównie dzięki odnowionemu portfelowi. Działalność związana z produktami służącymi do zaprawiania nasion wzrosła o 3,2 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych).

Podobał się artykuł? Podziel się!