Przeziernik porzeczkowiec (Synanthedon tipuliformis) jest motylem osiągającym ok. 12 mm długości. Lot motyli rozpoczyna się w drugiej połowie maja i trwa do końca lipca. Samice wówczas składają jaja w pobliżu pąków na tegorocznych pędach. Wylęgłe gąsienice wgryzają się do pędu i żerują tam do wiosny następnego roku żywiąc się rdzeniem. Wiosną larwy przepoczwarczają się w przygotowanym przez siebie otworze wylotowym.

Przeziernik oprócz czarnej porzeczki może porażać także pędy kolorowych odmian porzeczek oraz agrestu. Uszkodzone pędy są znacznie osłabione, słabiej plonują, zwykle więdną i zasychają. Typowym objawem jest skąpe ulistnienie i niekiedy nagie krótkopędy. Pędy również łatwo się wyłamują. Straty w plonie (owoce są drobne lub brak) są zależne od liczby uszkodzonych pędów jednorocznych.

Przeziernik jest poważnym szkodnikiem plantacji czarnej porzeczki. Decyzje o zwalczaniu tego szkodnika najlepiej ustalić poprzez odławianie na pułapki feromonowe motyli. Początek czerwca i okres po owocowaniu jest najlepszym momentem na walkę z owadem. Obserwację prowadzi się co 3-4 dni. Próg ekonomicznego zagrożenia wynosi 15 sztuk motyli na pułapkę lub 10 uszkodzonych pędów w próbie 200 krzewów.

Po przekroczeniu progu szkodliwości należy wykonać oprysk preparatem chemicznym: Karate Zeon 050 SC w dawce 0,2l/ha lub Sherpa 100 EC w dawce 0,45 l/ha. Zaleca się wykonać jeden zabieg na przemian w/w insektycydami z uwzględnieniem okresu karencji, który dla Karate Zeon wynosi 7dni, a dla Sherpa - 21 dni.

Preparaty zwalczają również inne szkodniki porzeczki i agrestu takie jak: pryszczarka porzeczkowa, mszyce, brzęczaka porzeczkowca, piłecznicę agrestową, plamca agreściaka, kwieciaka malinowca, kistnika malinowca, krzywiki.

Podobał się artykuł? Podziel się!