Do optymalnego wzrostu i plonowania zbóż wystarczą temperatury w przedziale 15-25°C. Niestety, zwykle są znacznie wyższe, szczególnie za dnia. Coraz częściej też towarzyszy im niedobór wody w glebie. Sumaryczne oddziaływanie wysokiej temperatury, silnego nasłonecznienia i okresowego niedoboru wody powoduje osłabienie roślin. Są one wówczas bardziej podatne na porażanie grzybami. Zabieg w terminie T3, w przypadku wykonania wcześniejszych zabiegów w terminie T1 oraz T2, stanowi niejako zwieńczenie stosowanego programu ochrony. Wykonanie go ma istotny wpływ na długość końcowego okresu wegetacji roślin, a tym samym wysokość plonu ziarna, jak i jego jakość.

Kiedy pryskać

Trudno jest precyzyjnie ustalić termin wykonania tego zabiegu w uprawie zbóż. Jest bowiem uzależniony od trzech czynników: obecności patogenów na plantacji oraz zarodników sprawców chorób w powietrzu, przebiegu pogody, jak również podatności uprawianej odmiany. Nietypowy moment jego realizacji to początek kłoszenia, gdy szczyt kłosa wyłania się z pochwy i ukazuje się pierwszy kłosek. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy odmiana jest podatna, udział zbóż w płodozmianie wysoki (uwzględnić należy tu również kukurydzę jako przedplon) i panuje przez długi czas wysoka wilgotność.

Najczęstszym terminem wykonania zabiegu T3 „na kłos” jest pełnia kłoszenia. Oznacza to, że wszystkie kłoski wydobyły się z pochwy i kłos staje się całkowicie widoczny. W latach, gdy panuje w okresie kłoszenia i kwitnienia sucha, ciepła pogoda i zagrożenie przez choroby kłosa jest niewielkie, można rozważyć opóźnienie zabiegu T3 i wykonać go w fazie wodnej dojrzałości ziarniaków (BBCH 71). Jednakże należy tutaj mieć na uwadze okres karencji zastosowanego środka.

Analizując termin wykonania oprysku, należy jednoznacznie wskazać na to, że istotne jest zagrożenie kłosa przez grzyby chorobotwórcze, a termin stosowania środka jest temu podporządkowany. To ważne ze względu na fakt, że producenci rolni często z obawy, aby nie zaszkodzić tworzeniu się ziarna, wstrzymują wykonanie zabiegu w fazie kwitnienia zbóż, pomimo że otrzymują wyraźny sygnał o konieczności rozpoczęcia ochrony kłosa w tym terminie. Należy podkreślić, że w przypadku zbóż samopylnych lub o dużej dozie samopylności (pszenica, jęczmień, pszenżyto) zabieg T3 można wykonać w fazie, kiedy zboża kwitną, czyli kiedy wyrzucone są pylniki i nie jest to szkodliwe dla poziomu plonowania. Przestrzega się jednak, aby w tym czasie wstrzymać się przed stosowaniem niesprawdzonych mieszanin fungicydów z insektycydami lub nawozami mineralnymi. Należy każdorazowo sprawdzić etykietę środka, czy dopuszcza możliwość stosowania danej mieszaniny w okresie kwitnienia zbóż.

Czego się obawiać?