W tym roku wycofano z użycia ponad 40 preparatów ochrony roślin, zawierających m.in. atrazynę, symazynę, alachlor, bensultop. To nie koniec uchylania zezwoleń na ten rok. Przewidywane jeszcze w najbliższym czasie zmiany w rejestrze pestycydów dotyczą przede wszystkim grupy insektycydów.

W maju i czerwcu br. Komisja Europejska wydała decyzje w sprawie zakazu stosowania substancji aktywnych: diazynon, haloksyfop-R, karbosulfan, karbofuran, oksydemeton metylowy. Określono w nich termin, do którego należy wycofać zezwolenia na dopuszczenie do obrotu preparatów zawierających te związki. I tak zezwolenia dla środków zawierających oksydemeton metylowy zostały uchylone w listopadzie. Oksydemeton metylowy to substancja stosowana do zwalczania szkodników ssących i gryzących, m.in. takich jak: mszyce, wciornastki, skrzypionki, stonka ziemniaczana w uprawach rolniczych i warzywnych. W Polsce znane są dwa produkty zawierające ten związek –  Metasystox R 250 EC i  Enduro 258 EC. Następne w kolejce do wykreślenia z rejestru (do 6 grudnia) były insektycydy zawierające diazynon. W związku z tym z rynku znikną Basudin 600 EW, Diazol 500 EW, Grot 250 EC i zaprawa Super Homai 70 DS, produkty powszechnie stosowane przez rolników do zwalczania m.in. mszyc, pchełek, rolnic, zwójkówek w uprawach rolniczych, warzywach i sadach. Również jeszcze w tym roku (do 13 grudnia) zostaną wycofywane preparaty, w których skład wchodzą: karbosulfan (Marshal 250 CS, Zaprawa Marshal 250 DS) i karbofuran (Furadan 5 GR, Zaprawa Furadan 350 ST). Insektycydy te wykorzystuje się do zwalczania m.in. stonki ziemniaczanej, mszyc, wciornastków, szkodników glebowych, takich jak drutowce, pędraki, rolnice, a także nicieni. Pestycydy te znane są przede wszystkim z zastosowania jako zaprawy nasienne m.in. w uprawie rzepaku, buraków, kukurydzy.

Wśród zabronionych substancji znalazł się jeden związek z grupy herbicydów – haloksyfop-R. Jest on aktywnym składnikiem środków Gallant Plus 104 EC i Perenal 104 EC, których zezwolenia, zgodnie z decyzją komisji, muszą być wycofane do 19 grudnia. Preparaty te stosuje się do niszczenia chwastów jednoliściennych m.in. w uprawie buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, rzepaku i lnie.