Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat ochrony roślin uprawnych w skali lokalnej, regionalnej, całego kraju i Europy. Kształtowanie wrażliwości na ochronę różnorodności biologicznej w środowisku eksploatowanym rolniczo, rozwijanie wśród młodzieży szkolnej umiejętności obserwacji przyrody oraz współzależności istniejących pomiędzy intensywną uprawą roślin a ochroną plonu, poszukiwanie szansy osobistej i zawodowej w dziedzinie ochrony roślin.

W ostatnich latach odbyła się w Unii Europejskiej społeczna i polityczna debata nad ochroną roślin, której efektem było przyjęcie Rozporządzenia Parlamentu i Rady 1107/2009 dotyczącego dopuszczania środków ochrony roślin oraz Dyrektywy Parlamentu i Rady 2009/128 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Dyrektywa, po raz pierwszy ustanawiająca zasady stosowania środków chemicznych ochrony roślin, stawia przed rolnikami w całej Europie ważne wyzwania. Wyznacza zasady, które będą miały kapitalny wpływ na uprawę roślin. Wskazuje również obszary, w których pojawią się nowe szanse i wyzwania dla osób zawodowo wiążących swoją przyszłość z rolnictwem.

Zachęcamy do nadsyłania prac, regulamin konkursu na stronie IOR.

Źródło: IOR/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!