Podczas pamiętnych wymarznięć w 2012 roku to właśnie rzepak traktowany produktem CARYX w najlepszym stopniu przezimował i uratował późniejszy plon. Potwierdzają to obserwacje w centrach Kompetencji BASF ale niezależne badania GfK Kynetec. W tak trudnych warunkach sprzed dwóch lat większość plantacji rzepaku ozimego gdzie nie stosowano fungicydów o działaniu regulatora wzrostu jesienią musiała ulec likwidacji na skutek wymarznięcia. W największym stopniu przezimował rzepak ozimy traktowany produktem Caryx, zanotowano wówczas istotnie wyższą obsadę roślin po zimie niż po stosowaniu produktów konkurencyjnych.

Brak danych 

 Brak danych

Caryx zastosowany jesienią to zauważalnie wyższy plon

W oparciu o tegoroczne doświadczania BASF zauważyć można istotne różnice w plonowaniu rzepaku ozimego, gdzie średnio po stosowaniu produktu Caryx odnotowano plon aż o 5,9 dt/ha w odniesieniu do kontroli. Obiekty między sobą różniły się jedynie produktami do ochrony jesienią, wiosną na wszystkich obiektach zastosowano Caryx w dawce 1.0 l/ha, a w czasie kwitnienia Pictor w dawce 0.5 l/ha.

Tak wysoki efekt uzyskano w warunkach intensywnej technologii uprawy rzepaku ozimego a efekt ten jest znacznie wyższy niż po zastosowaniu innych produktów dostępnych na rynku.

Brak danych 

Magazynowanie rezerw jesienią - najważniejszy jest korzeń

Nadmierny rozwój liści jesienią nie jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ nie pozwala na rozwój silnego systemu korzeniowego rzepaku. To właśnie korzeń stanowi magazyn składników pokarmowych. Caryx zastosowany jesienią pozytywnie oddziałuje na roślinę - silnie stymuluje rozwój systemu korzeniowego, asymilaty kierowane są przede wszystkim do korzeni, a zwarta rozeta liściowa chroni merystemy wzrostu przed przemarzaniem. Dzięki właściwym rezerwom odżywczym zgromadzonym w korzeniach, wiosną rzepak szybko regeneruje masę liściową i rozwija się równomiernie.

Brak danych 

Kiedy powinniśmy stosować produkt Caryx w jesiennym terminie i dlaczego?

Optymalny czas zastosowania produktu Caryx został opracowany na podstawie badań w niezależnych Instytutach. Jest to faza 4-6 liści rzepaku ozimego, przy zastosowaniu dawki produktu Caryx 1.0 l/ha. Mieszanina metkonazolu i chlorku mepikwatu „zamknięta" z formulacji stworzonej specjalnie dla rzepaku jest wysoce skuteczna w zwalczaniu patogenów chorobotwórczych oraz zapewnia optymalne przezimowanie roślin.

Brak danych
 

Podobał się artykuł? Podziel się!