W projektowanym rozporządzeniu utrzymany został zakaz stosowania agrochemikaliów sprzętem agrolotniczym przy wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 60 proc.

Zmniejszono minimalną powierzchnię na jakiej można stosować pestycydy sprzętem agrolotniczym z 5 do 3 ha.
Precyzyjne stosowanie środków dzięki specjalnej aparaturze GPS pozwala na bezpieczne wykonanie zabiegu na mniejszej powierzchni.

W projekcie rozporządzenia zmniejszono z 500 do 100 m odległość w jakiej można stosować środki ochrony roślin sprzętem agrolotniczym przeznaczonym do aplikacji pestycydów, od miejsc lub obiektów, tj. krawędzi jezdni dróg publicznych, pasiek , śródlądowych wód powierzchniowych i rowów w rozumieniu przepisów prawo wodne, przy kierunku wiatru wiejącym w stronę tych obiektów. Przy kierunku wiatru innym niż określony powyżej zmniejszono odległość w jakiej można stosować środki ochrony roślin sprzętem agrolotniczym, do 20 m w przypadku sprzętu agrolotniczego, przeznaczonego do aplikacji pestycydów, montowanego na samolocie i do 15 m w wypadku sprzętu montowanego na śmigłowcu.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2014 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!