Rytm prac wykonywanych w gospodarstwie narzuca pewien schemat działań, który czasami z powodu przyzwyczajenia lub innych przyczyn powielany jest co roku. Niestety zdarza się, że potrzebne są pewne zmiany odbiegające od stereotypu. Taką zmianą w prowadzeniu ochrony zbóż ozimych jest wykonywanie zabiegów przy użyciu fungicydów już jesienią. Może to budzić czasami pewne wątpliwości. W artykule omówione zostaną przypadki, w których wykonanie zabiegu będzie z pewnością zbędne, ale również takie, w których jesienna ochrona przed grzybami chorobotwórczymi będzie w pełni uzasadniona.

Ochrona w tym terminie dotyczy przede wszystkim plantacji pszenicy i jęczmienia. Jednak w przypadku silnego porażenia pszenżyta lub żyta, np. przez sprawcę rynchosporiozy zbóż, zabieg w terminie T-0 powinien być przeprowadzony. Spośród chorób grzybowych pszenicy duże zagrożenie mogą stanowić jesienią: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, natomiast na jęczmieniu ozimym: mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia i rdza jęczmienia. Przeprowadzenie chemicznego zabiegu jesienią (w sytuacjach, gdy zostanie przekroczony próg szkodliwości), pozwala na lepsze przezimowanie ozimin oraz stwarza roślinom lepsze warunki wzrostu po wznowieniu wegetacji wiosną. Pozwala również opóźnić wykonanie pierwszego zabiegu w terminie T-1, wykonywanego standardowo na początku strzelania w źdźbło (BBCH 30-31). W niektórych przypadkach będzie można ten pierwszy wiosenny zabieg ominąć, ale tylko wtedy, gdy nie będzie zagrożenia przez sprawców chorób podstawy źdźbła. Zależy to przede wszystkim od stosowanego w gospodarstwie płodozmianu. Jeżeli w gospodarstwie zboża stanowią ponad 70 proc., to wskazane byłoby wykonanie zabiegu w terminie T-1, ponieważ oprócz występujących wiosną na zbożach chorób liści, zabieg ten zwalcza występujące choroby podstawy źdźbła, które skutecznie zwalczane są w terminie BBCH 30-31, czasami 32. Przesunięcie w terminie wykonania pierwszego wiosennego zabiegu, pozwala również złagodzić natłok prac w tym okresie.