Rezygnacja z odchwaszczania kukurydzy wiąże się z ryzykiem znacznej utraty plonu kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę. Strata ta jest dużo wyższa niż spadki plonu spowodowane w uprawach zbóż czy rzepaku. Ponadto, obecność nasion chwastów w paszy sporządzonej z kukurydzy niekorzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Nasiona niektórych gatunków chwastów wykazują działanie trujące, oraz mają również ogromny wpływ na rozród zwierząt.

Selektywność herbicydów

Bardzo ważnym aspektem dla rolników uprawiających kukurydzę jest wpływ herbicydu na roślinę uprawną. Niektóre herbicydy stosowane nalistnie po wschodach kukurydzy, wywołują różne objawy fitotoksyczności np. przemijające odbarwienie (bielenie) lub skręcenie liści i łodyg, czy zahamowanie wzrostu roślin. Objawy fitotoksyczności mogą występować również po stosowanych herbicydach w terminie przedwschodowym. Z tego powodu wybierając herbicyd i termin zwalczania chwastów selektywność ze strony stosowanych środków powinna być traktowana priorytetowo

Należy jednak pamiętać, że pojawienie się objawów fitotoksyczności to nie tylko efekt stosowanych herbicydów, ale również fazy rozwojowej kukurydzy i warunków pogodowych podczas wykonywania zabiegów oraz bezpośrednio po nich (np. susza, występowanie przymrozków etc). Te objawy mogą mieć istotny wpływ na wysokość plonu.

Najważniejsza skuteczność

Bezpieczeństwo stosowanych herbicydów jest ważne, ale najważniejszym zadaniem jakie stoi przed herbicydem stosowanym w kukurydzy jest skuteczność zwalczania chwastów. Do najgroźniejszych i powszechnie występujących chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy zaliczamy: komosę białą, szarłat szorstki, rdest powojowaty oraz przytulię czepną, zaś z chwastów jednoliściennych najgroźniejszym gatunkiem występującym powszechnie na wielu plantacjach jest chwastnica jednostronna.

Aby zastosowany herbicyd był skuteczny powinny wystąpić sprzyjające warunki do jego działania, które niestety co roku są inne i niekoniecznie optymalne. Dużym ułatwieniem jest możliwość zwalczania chwastów w dwóch terminach: przedwschodowo i po wschodach. To daje większe szanse na wykonanie zabiegu w optymalnych warunkach.