Do ochrony przed chwastami bezpośrednio po siewie stosuje się linuron i na bazie tej substancji czynnej w uprawach łubinu zarejestrowane są dwa preparaty: Afalon Dyspersyjny 450 SC i Dongola 450 SC, oba stosuje się w dawce 1,25–1,5 l/ha.

Do 5 dni po siewie zastosować można preparat Boxer 800 EC oparty o prosulfokarb w ilości 3–4 l/ha, który zarejestrowany jest do walki z gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową, komosą białą, miotłą zbożowa, przetacznikem bluszczykowym, przetacznikiem perskim, przytulią czepną, fiołek polny, mak polny, rdestówkę powojowatą, rumianek pospolity, wiechlinę roczną.

Także do 5 dni po siewie wykorzystać można Stomp Aqua 455 CS, którego substancją czynną jest pendimentalina. Preparat aplikuje się w dawce 2,6 l/ha, a chwastami wrażliwymi są: chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

Powschodowo dostępne są herbicydy Fusilade Forte 150 EC oraz Trivoko, oparte o fluazyfop-P butylu. Preparaty stosuje się, gdy łubin wykształci 2–4 liście. Zgodnie z etykietą można je też aplikować przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30–33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50).

Preparaty niszczą chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, włośnicę zieloną, wyczyńca polnego, życicę wielokwiatową, wiechliny i samosiewy zbóż. Fusilade Forte 150 EC zalecany jest w dawce 0,6–2,5 l/ha. Przy czym dawkę 2–2,5 l/ha stosuje się do zwalczania perzu właściwego i wyższą z zalecanych dawek aplikuje się, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte. Trivoko zalecany jest w dawce 0,75-3 l/ha, wyższe z zalecanych dawek stosuje się przeciwko perzowi właściwemu i wiechlinie rocznej.

Od fazy rozwiniętego 2-go liścia właściwego do połowy kwitnienia, gdy 50 proc. kwiatów jest w pełni otwartych (BBCH 12-65) stosować można substancję czynną kletodym zawartą w preparacie Select Super 120 EC w dawce 0,8 l/ha. Herbicyd stosuje się przeciwko chwastom rocznym będącym w fazie 2-5 liści, np. samosiewom zbóż.

Powschodowo, od fazy 3 liści rośliny uprawnej (od BBCH 13) zastosować można substancję czynną propachizafop, która działa na chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnicę sią i zieloną, życicę trwałą. W uprawie łubinów na bazie tej substancji zarejestrowane są preparaty Agil - S 100 EC i Vima-Propachizafop, które stosuje się w dawce 0,6-1,5 l l/ha w zależności od gatunków i fazy rozwojowej zwalczanych chwastów.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: łubin

Podobał się artykuł? Podziel się!