Analiza zaleceń odchwaszczania pojedynczych gatunków zbóż jarych pozwala na opracowanie programu zwalczania chwastów w mieszankach zbożowych. Producenci herbicydów podczas rejestracji w małym stopniu zwracają uwagę na możliwość równoczesnego odchwaszczania zbóż jarych w różnych wariantach. Tylko w niektórych etykietach można znaleźć informację o kompleksowym stosowaniu herbicydów. Do takich nielicznych zapisów należą zalecenia stosowania takich herbicydów jak Lintur 70 WG czy Mustang 306 SE i ich odpowiedników z importu równoległego.

Wiadomo, że tempo wzrostu poszczególnych odmian zbóż, a tym bardziej gatunków jest różne. Podczas doboru odpowiednich herbicydów szczególną uwagę należy zwrócić na przedział faz rozwojowych, w jakich może być zastosowany herbicyd. W opracowanej tabeli między innymi uwzględniono terminy stosowania w oparciu o skalę BBCH. Dla przypomnienia informujemy, że oznaczenia BBCH od 12 do 15 to liczba liści. BBCH 21 do 29 to cały okres krzewienia się zbóż. Należy zwrócić uwagę, że niektóre fazy według tej skali "nakładają się". Zboża w fazie trzech liści i początku czwartego to początek krzewienia. Dlatego też można uznać określenia BBCH 13 do 14 jako równoważne oznaczenia BBCH 21. Początek strzelania w źdźbło to BBCH 30. Kolejne fazy określane są liczbą kolanek, np. BBCH 31 (pierwsze kolanko) czy BBCH 32 (drugie kolanko). Najpóźniejsze zabiegi w zbożach jarych można wykonać w fazie początku liścia flagowego oznaczanego BBCH 37. Warto zwrócić uwagę, że zalecenia stosowania środków chwastobójczych w zbożach jarych charakteryzują się na ogół dużym przedziałem czasowym (obejmują szereg faz rozwojowych). To bardzo istotna zaleta. Jak już wspomniano, mimo jednakowego terminu siewu, szybkość wzrostu poszczególnych gatunków może być różna. Jednak znaczny przedział obejmujący fazy rozwojowe pozwala wykonać jeden zabieg, w którym "zmieszczą się" wszystkie komponenty mieszanek zbożowych.

Z praktycznego punktu widzenia łączny siew jęczmienia i pszenicy nie stanowi żadnego problemu. Wszystkie wymienione w tabeli herbicydy można stosować w tych dwóch gatunkach. Wyjątek stanowi herbicyd Chwastox Trio 540 SL. Według starej etykiety, można go stosować we wszystkich czterech gatunkach zbóż jarych. Jednak już w nowej zalecenia ograniczono do odchwaszczania jęczmienia jarego (oprócz odmiany Ortega) i owsa siewnego. Ogólnie udział owsa w mieszaninach znacznie ogranicza użycie wielu herbicydów. Z drugiej strony istnieje cała grupa środków selektywnych pozwalających na udział tego gatunku w mieszankach. Również wiele zaleceń nie pozwala na udział w mieszankach pszenżyta. Jednak ten gatunek, chociażby ze względu na małą liczbę zarejestrowanych odmian, nie należy do często wykorzystywanych komponentów.