Wszystkie herbicydy można podzielić na siedem grup określających podstawowe mechanizmy działania. Monotonne stosowanie herbicydów o takim samym mechanizmie działania prowadzi do selekcji odpornych biotypów chwastów w ramach gatunku. Zjawisku temu można zapobiegać, ale należy wiedzieć, w jaki sposób. Herbicydy są głównie dobierane na zasadzie zakresu zwalczanych chwastów, zalecanego terminu stosowania, a także pod względem ekonomicznym. Warto do całości włączyć jeszcze jedno kryterium – podział herbicydów według mechanizmów działania poszczególnych grup chemicznych. Ich rotacja w ramach gospodarstwa jest wskazana. Kolejne zalecenie to stosowanie mieszanin herbicydowych. Zarówno mieszaniny fabryczne, jak i przygotowywane w zbiorniku opryskiwacza tuż przed zabiegiem mogą się okazać kombinacjami różnych substancji aktywnych, ale identycznie działających. Wynika stąd zalecenie zwrócenia szczególnej uwagi na działanie poszczególnych związków.

Program węższy

Odchwaszczanie jęczmienia ozimego jest wycinkiem programu ochrony pszenicy przed chwastami. Jedyna kombinacja, która nie jest zalecana w pszenicy ozimej, to mieszanina herbicydów Ecopart 020 SC + Aminopielik Super 464 SL. Prawdopodobnie ta różnica zaniknie, ponieważ Ecopart 020 SC stracił swoją ważność i znajduje się w tej chwili w osiemnastomiesięcznym okresie ochronnym, kończącym się w pierwszym półroczu bieżącego roku. Zdecydowanie więcej jest herbicydów zarejestrowanych w uprawie pozostałych zbóż ozimych, a w jęczmieniu nie! W efekcie ograniczeń w czystej formie wiosną nie można stosować herbicydów z grupy inhibitorów fotosyntezy. Należy do nich chlorotoluron (np. Tolurex 500 SC). Niektóre pozostałe na rynku herbicydy zawierające ten składnik są dopuszczone do stosowania jesienią, podczas zimy lub na przedwiośniu. Zaleca się je wtedy w niższych dawkach i przede wszystkim przeznacza na skuteczne zwalczanie miotły zbożowej. Drugim związkiem jest izoproturon (np. Protugan 500 SC). Swojego czasu z blisko 30 herbicydów zawierających izoproturon część miała rejestrację w terminie wiosennym. Z powodu ograniczeń zakresu rejestracyjnego i wygasania ważności niektórych herbicydów nie ma obecnie ani jednego środka zawierającego tę substancję do stosowania w terminie wiosennym. Podobnie jest ze stosowaniem popularnych fabrycznych mieszanin izoproturonu z diflufenikanem (np. Cougar 600 SC). Szkoda, ponieważ w ten sposób z terminu wiosennego wypada całkowicie jeden mechanizm działania.