Nowe preparaty to najczęściej znane formy użytkowe kryjące się pod dotąd nieznanymi nazwami handlowymi. Tylko częściową nowością są herbicydy dwuskładnikowe, w których znane substancje czynne nie były dotąd zalecane łącznie, a zwłaszcza w formie mieszanin fabrycznych.

Kolejne rejestracje środków bardzo podobnych, a nawet identycznych nie zawsze pokrywają się z zaleceniami ich odpowiedników. Najwięcej różnic dotyczy terminów stosowania. Zapoznanie się z treścią etykiet poszczególnych preparatów i "zsumowanie" wiadomości często pozwala szerzej spojrzeć na zalety i możliwości analizowanych substancji czynnych. Warto wstępnie te informacje przybliżyć.

PENDIMETALINA MŁODOŚĆ MA ZA SOBĄ

W obecnym programie zbożowym nie znajdziemy wprawdzie herbicydów o handlowej nazwie Stomp zawierających pendimetalinę, natomiast napotkamy wiele innych zawierających ją. Bezpośrednio po siewie (BBCH 00) zalecany jest Sharpen 330 EC. Identyczne odpowiedniki Pencot 330 EC i Penfox 330 EC, oraz w innej formie użytkowej Penpol 400 SC, są również zalecane po siewie, ale do momentu skiełkowania zbóż (BBCH 00-09). Z kolei w fazie pierwszego i drugiego liścia (BBCH 11-12) zalecane są środki Golden Pendi 330 EC, Jet-Pendy 330 EC, Pendigan 330 EC oraz Yellow Hammer 330 EC ale tylko łącznie z izoproturonem w formie preparatu Protugan 500 SC. Odpowiednikiem tych mieszanin zbiornikowych jest mieszanina fabryczna - Maraton 375 SC zalecana w tym samym terminie, ale także bezpośrednio po siewie.

Inne "nowe" mieszaniny pendimetaliny to identyczne preparaty Demeter 440 SC i Cayman Pro 440 SC, w których drugim składnikiem jest diflufenikan. Jedyna różnica to termin stosowania. Pierwszy z nich zalecany już bezpośrednio po siewie, drugi dopiero od szpilkowania, natomiast końcowy termin w fazie trzech liści jest wspólny dla obu środków.

Kolejna mieszanina jest rzeczywiście nowym preparatem. To środek Pikona, którego drugim komponentem jest pikolinafen, zupełnie nowa substancja czynna na naszym rynku. Dzięki połączeniu omawianych substancji preparatem można skutecznie zniszczyć takie gatunki dwuliścienne jak bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. W etykiecie miotła zbożowa jest wymieniona jako gatunek średnio wrażliwy. Należy zaznaczyć, że zastosowanie go w górnej zalecanej dawce w warunkach dobrze uwilgotnionej gleby, może spowodować zadowalający efekt.

SULFONYLOMOCZNIKI