Soja po wielu latach prób zdobycia pól rolników zaczęła być gatunkiem cieszącym się coraz większą popularnością. Wzrost zainteresowania nią producentów rolnych, widoczny w coraz większym areale upraw, ostatecznie skłonił koncerny chemiczne do zgłaszania do rejestracji preparatów dla tego gatunku. Jeszcze w grudniu 2015 r. w uprawie soi dopuszczone do odchwaszczania były tylko trzy preparaty. Przez półtora roku wachlarz wyboru zwiększył się czterokrotnie i obecnie rolnicy mają do dyspozycji 12 zarejestrowanych preparatów herbicydowych bazujących na 12 substancjach czynnych i ich mieszaninach (tab.).

Rośliny soi na plantacji koniecznie trzeba chronić przed chwastami, które - jak wiadomo - są wysoce konkurencyjne i szybko rosną, dlatego po siewie soi stosuje się zabiegi preparatami herbicydowymi. Bezpośrednio po siewie do dyspozycji jest ich kilka (tab. 1). Wykorzystać można Afalon Dyspersyjny 450 S.C., oparty na substancji czynnej linuronie, który aplikuje się w dawce 1,25-1,5 l/ha, lub Dual Gold 960, który bazuje na metolachloru-S. Preparat podaje się do końca fazy kiełkowania (BBCH 09) i zalecany jest w ilości 1-1,25 l/ha. W tym terminie sięgnąć można także po preparat Plateen 41,5 WG będący gotową mieszaniną dwóch substancji czynnych: flufenacetu i metrybuzyny. Herbicyd aplikuje się w dawce 2 kg/ha. Do 3 dni po siewie zastosować można preparat Boxer 800 EC oparty na prosulfokarbie w ilości 3-4 l/ha i Sencor Liquid 600 SC na bazie merybuzyny, w dawce 0,55 l/ha. W terminie do 5 dni po siewie wykorzystać można Stomp Aqua 455 CS, którego substancją czynną jest pendimentalina. Preparat aplikuje się w dawce 1,5-2,6 l/ha. Stosować można także Proman 500 SC oparty na substancji czynnej metobromuronie. Preparat aplikuje się w ilości 2-3 l/ha.

ODCHWASZCZANIE POWSCHODOWE