Łamliwość źdźbła jest jedną z kilku chorób podsuszkowych, które można spotkać w pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Porażeniu nią ulega też wiele traw z rodziny wiechlinowatych, np. wiechlina roczna, stokłosa czerwona, ale również perz właściwy. W lata z przekropnymi i ciepłymi (6-10oC) jesieniami, potrafi opanować wiele roślin na plantacji. Początkowe objawy to niewielkie podłużne plamy na pochwach liściowych. Choroba ta nie występuje na korzeniach ani blaszkach liściowych. Wspominam o tym, ponieważ na pochwie liściowej, liściach i korzeniach mogą występować sprawcy innej choroby podsuszkowej, czyli fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni, czy ostrej oczkowej plamistości źdźbła.

Podłużne plamy wskazujące na sprawców łamliwości są otoczone bursztynowej barwy obwódką, środek plamy jest jaśniejszy, słomkowo-żółty. Pod powierzchnią plamy można zauważyć czarne przyprószenie, jest to grzybnia składająca się ze zbitych grubościennych komórek, które umożliwiają przetrwanie grzybów sprawców choroby przez kilka lat w glebie.

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni objawia się w postaci brunatnych lub brązowych plam. Są one owalne, podłużne lub kreskowate. Porażone korzenie są brunatne lub kasztanowe. Jest to związane z gatunkiem grzyba, który poraża roślinę. Ostrą oczkową plamistość można rozpoznać po plamach oczkowych, podłużnych z wyraźną brązowo-brunatną obwódką i jasnym, prawie białym wnętrzu. Często plamy mają ostre zakończenie, co jest bardzo widoczne, gdy łączy się kilka plam ze sobą.

Łamliwość źdźbła zbóż powodowana jest przez dwa gatunki grzybów: Oculimacula acuformis i O. yallundae - brak nazw polskich. Są one blisko spokrewnione, ale różnią się np. szybkością wzrostu, wielkością zarodników i innymi cechami. Źródłem infekcji (porażenia roślin) są wydawane przez nie zarodniki konidialne i workowe. Te ostatnie stanowią ważne źródło zmienności wewnątrzgatunkowej, ponieważ powstają w wyniku rozmnażania generatywnego. Występowanie zmienności sprawia, że w ich populacjach pojawiają się formy odporne na substancje czynne (s.cz.) fungicydów wykorzystywanych do walki z tymi grzybami.