Projekt BIOSTRATEG to odpowiedź na narastający problem odporności chwastów na stosowane w naszym kraju herbicydy. Uwzględnia wspólny interes wszystkich stron: rolnictwa, przemysłu oraz świata nauki.

Głównym celem projektu jest pozyskanie szczegółowej wiedzy, gdzie odporność zaczyna się ujawniać, gdzie już występuje, a także jakie substancje czy mechanizmy działania są zagrożone. By dostarczyć te informacje potrzeba zebrać jak największą ilość prób nasion z zagrożonych terenów i je przebadać. Nasiona będą pobierane z pól produkcyjnych rolników. 

Projekt BIOSTRATEG ma na celu również określić poziom strat powodowanych przez intensyfikację rozprzestrzeniania się odporności, jego bieżący i przyszły wpływ na gospodarkę. Ekonomiczny aspekt postępującej odporności w naszym kraju nie jest jeszcze do końca oszacowany.

W ramach projektu badania nad odpornością będą prowadzone dla 4 gatunków chwastów:
• Miotła zbożowa
• Wyczyniec polny
• Chaber bławatek
• Mak polny

W przyszłości projekt ma zapewnić możliwość stałego monitoringu problemu poprzez specjalnie do tego celu utworzone laboratorium przy Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Powstanie także projekt zmian legislacyjnych mających na celu wprowadzenie oznaczeń opakowań (kolory) oraz zmian w etykietach rejestracyjnych – wszystko po to, aby informować rolników o potencjalnym ryzyku powstawania odporności przy wielokrotnym kolejnym stosowaniu substancji o tym samym mechanizmie działania.

Skład konsorcjum BIOSTRATEG:
● Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
● Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
● Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
● Politechnika Poznańska
● Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
● Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
● Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
● Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
● Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
● Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
● Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
● BASF Polska Sp. z o.o.
● Bayer Sp. z o.o.
● Syngenta Polska Sp. z o.o.
Projekt ten współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szacowana jego wartość to ponad 11,6 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!