Prowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych badania rejestracyjne miedzy innymi licznych odmian kukurydzy, pozwalają na dokonanie oceny ich przydatności rolniczej w warunkach naszego kraju. Cechą na którą każdy rolnik przede wszystkim zwraca uwagę jest potencjał plonowania. Wykonana przez COBORU charakterystyka umożliwia jednak znacznie bliższe poznanie cech biologicznych i gospodarczych nowych odmian. Warto o tym pamiętać.

Mało kto zwraca uwagę na fakt, że wśród odmian kukurydzy jest kilka mniej „smacznych” dla groźnego szkodnika tej rośliny jakim jest omacnica prosowianka i nie są to odmiany GMO. Wysiewając je, można w rejonach nasilonego występowania tego owada ograniczyć straty w plonach. Jednocześnie mniejsza ilość odpowiadającego szkodnikowi pożywienia sprawia, że rozmnaża się mniej licznie i wielkość jego populacji spada.

Jak wynika z doświadczeń COBORU, odmianami które omacnica prosowianka jeśli może to omija są: LG 3236 oraz LG 3240.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!