Głównym zadaniem oprysku przedżniwnego w uprawie zbóż jest zniszczenie zachwaszczenia. Na wielu polach duży problem podczas ich zbioru stanowią bowiem chwasty. Dotyczy to nie tylko plantacji zaniedbanych, ale także tych, na których na skutek korzystnych warunków dla rozwoju chwastów doszło do wystąpienia zachwaszczenia wtórnego. Utrudnia to nie tylko zbiór, ale także zmniejsza wydajność kombajnów, co zwiększa koszt usługi. Jednocześnie pogarsza się jakość ziarna, bo zwiększa się jego zanieczyszczenie i wilgotność. Wzrastają koszty jego suszenia, a przechowywanie staje się utrudnione. Poza tym więcej jest ziarna uszkodzonego, gdyż trudniej go wymłócić. Po oprysku przedżniwnym część nasion chwastów osypuje się w polu, co powoduje, że ziarno okazuje się czystsze.

Oprysk przedżniwny zwalcza nie tylko zachwaszczenie, ale także dosusza zboża, w tym pędy zielone, które wykształciły się zbyt późno, aby wydać plon. Jest to także ważne na polach o dużej zmienności, gdy dojrzewanie roślin nie jest równomierne. Dzięki temu słoma staje się suchsza. Łan podsuszony za pomocą herbicydu totalnego szybciej wysycha po deszczu i wolniej chłonie rosę, co powoduje, że można go kosić dłużej.

W rejonach o opóźnionych żniwach za pomocą oprysku przedżniwnego możne je przyspieszyć nawet o 2 tygodnie, co ułatwia wysiew rośliny następczej wymagającej wczesnego siewu, np. rzepaku ozimego.