Stosującym środki ochrony roślin PIORiN przypomina o przeprowadzaniu obowiązkowych badań technicznych sprzętu oraz jego kalibracji przed każdym zabiegiem chemicznym.

Sprawny i skalibrowany opryskiwacz daje gwarancję wykonania skutecznych zabiegów, zwiększa wydajność pracy, obniża koszty ochrony, lecz przede wszystkim ogranicza zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

W związku z powyższym na każdym posiadaczu sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin. Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Każde następne badania po upływie nie dłuższym niż 3 lata. Informacje, o jednostkach wykonujących badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin można odnaleźć na stronie PIORiN-u.

Pamiętać należy także o ewidencji zabiegów ochrony. W myśl przepisów dokumentacja taka powinna uwzględnić takie elementy jak: lokalizacje pola, na którym uprawiana jest chroniona uprawa; nazwa botaniczna rośliny; zwalczane choroby, chwasty i szkodniki; przyczyny wykonania zabiegu ochrony roślin; nazwa handlowa pestycydu; data wykonania zabiegu; dawka środka ochrony roślin, a także powierzchnia na której został przeprowadzony zabieg. Ewidencja może też zawierać inne, dodatkowe informacje jak np. warunki pogodowe podczas zabiegu, godzina zabiegu, czy nr faktury zakupionego środka ochrony roślin. Ewidencję taką należy przechowywać przez okres 3 lat.

Za użytkowanie niesprawnego technicznie lub nieskalibrowanego opryskiwacza, za uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom technicznym, a także za brak aktualnej ewidencji grożą sankcje.

Podobał się artykuł? Podziel się!