Konsultacje społeczne, które toczyły się w związku z tym rodzajem opryskiwania miały na celu wprowadzenie liczne zmiany.

Ministerstwo pozytywnie zaopiniowało kilka rozwiązań.

Między innymi dodany zostanie zapis dot. wymogu posiadania przez podmiot dokonujący oprysków z powietrza certyfikatu typu lub uzupełniającego certyfikatu typu na statek powietrzny z wpisem dopuszczającym taki statek do oprysków z powietrza.

Ponadto podmiot dokonujący tego typu opryskiwania będzie musiał posiadać certyfikat dotyczący ukończenia szkolenia ze środków ochrony roślin.

W stosownym rozporządzeniu ministra rolnictwa będzie zawarta z kolei informacja nt.  zakazu wykonania oprysków z powietrza, w szczególności, gdy planuje się go w bliskiej odległości od terenów zamieszkiwanych. 

Podobał się artykuł? Podziel się!