Jak wynika z badania, zrealizowanego na zlecenie Bayer w ramach programu Grunt to Bezpieczeństwo przez instytut badawczy Kleffmann Group rolnicy coraz silniej dostrzegają ryzyko związane ze stosowaniem nieoryginalnych środków ochrony roślin. Analiza objęła reprezentatywną grupę rolników, specjalizujących się zarówno w uprawach polowych, jak i sadowniczych z całego kraju.

93 roc. stosujących środki ochrony roślin deklaruje zakup środków oryginalnych (ta liczba wzrosła od 2014 o 5 pkt. proc.). Zarówno rolnicy jak i sadownicy zgodnie wskazują jakie jest ryzyko przy stosowaniu podróbek:
• 66 proc. pytanych uważa, że takie podróbki „działają dużo słabiej, niż środek oryginalny”.
• 58 proc. ankietowanych jest zdania, że „dyskwalifikują zbiory z powodu jakości”.
• 57 proc., że „powodują niższe zbiory”
• 56 proc. że podróbki „nie działają na patogen: chwast, szkodnik, chorobę”

- Jesteśmy przekonani, że działania edukacyjne, prowadzone przez producentów przy wsparciu mediów, przynoszą pozytywne efekty. Wspólnie pomagamy zwiększać świadomość rolników – mówi dr Michał Krysiak, Product Stewardship Manager, Bayer – Dlatego od lat prowadzimy program „Grunt to bezpieczeństwo”. Każdego roku 4.000 uczestników szkoleń podwyższa swoje umiejętności z zakresu odpowiedzialnych praktyk agrotechnicznych.

- Rolnicy, jeśli stosują nieoryginalne środki ochrony roślin, na ogół czynią to nieświadomie – mówi Michał Gazdecki, Kleffmann Group

Oryginalne środki ochrony roślin to preparaty bezpieczne gdyż są dogłębnie przebadane przez producenta i odpowiednio oznakowane.

Jak ustrzec się przed kupnem podróbki? Wystarczy przestrzegać poniższych zasad:

• kupuj tylko środki zarejestrowany w Polsce, optymalnie w sklepie stacjonarnym lub internetowym, który jest zarejestrowany i kontrolowany przez WIORIN (Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa).
• za zakup żądaj dokumentu zakupu: faktury VAT lub paragonu.
• sprawdź czy środek ochrony roślin zawiera etykietę w języku polskim, trwale przytwierdzoną do opakowania.
• zwróć uwagę na zabezpieczenia stosowane przez producentów. Na plombie zakrętki oryginalnych opakowań Bayer umieszczone jest widoczne logo firmy. Ważnym elementem jest wielowymiarowy hologram umieszczany na etykiecie.