Rolnicy korzystają z przysłowiowych okienek w pogodzie i przeprowadzają konieczne zabiegi w swoich uprawach, aplikują roślinom mieszaniny nawozów i środków ochrony roślin. Takie mieszaniny aplikuje się na suche rośliny, które mają dobry turgor. Zabieg przeprowadza się, gdy jest pochmurno oraz jeśli bezpośrednio przed jego wykonaniem nie wystąpiły przymrozki i nie są po nim zapowiadane.

Przypominamy, że przy mieszaniu preparatów trzeba zachować dużą ostrożność, szczególnie w przypadku nowoczesnych form użytkowych i użycia w nich wielu komponentów. Niektóre mieszaniny mogą powodować nieprzewidziane, szkodliwe dla roślin skutki. Poparzenie roślin będzie powodować stosowanie karfentrazoru etylu z jakimikolwiek nawozami.

Należy unikać mieszania herbicydów sulfonylomocznikowych z insektycydami fosforoorganicznymi oraz z regulatorami wzrostu. Dotyczy to też herbicydów 2,4-D, których nie łączy się z nawozami zawierającymi siarczan miedzi. Przeważnie unika się łączenia herbicydów zawierających MCPA z preparatami zawierającymi substancję czynną fenoksaprop.

W przygotowaniu mieszanin istotna jest kolejność dodawania komponentów. Najpierw zbiornik wypełniona się w 50-70 proc. wodą i jeśli zachodzi konieczność dodaje środek poprawiający jakość wody. W następnej kolejności dodaje się nawóz, potem rozcieńczone środki ochrony roślin, przestrzegając kolejności: zawiesiny, dalej emulsje i roztwory.

Zatem ze środków ochrony w pierwszej kolejności są to formulacje: WP, WG następnie SC, a po tym EC, EG, EW, SE, na końcu SL, SP, SG. Następnie uzupełnia się zbiornik wodą do wymaganej objętości i dodaje adiuwant. Podczas całego procesu, od samego początku mieszadło powinno być włączone i mieszać ciecz roboczą.

Podobał się artykuł? Podziel się!