Trzeba wiedzieć, że w myśl ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z 2013 r.) jeśli tzw. profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin nie stosuje integrowanej ochrony roślin i nie prowadzi dokumentacji podlega każe grzywny. Dodatkowo należy pamiętać, że ewidencję należy przechowywać przez okres trzech lat.

Regularnie wypełnianie dokumentacji nie tylko jest obowiązkiem, ale też pomocą w prowadzeniu gospodarstwa. Pomaga w zachowaniu zasad strategii antyodpornościowej. Ma też znaczenie w sytuacjach patowych, np. przydatne w sprawach sądowych dotyczących odszkodowań z powodu zniszczenia części lub całości roślin na plantacjach, na których wykonywano zabiegi ochrony roślin, lub też zatruć pszczół.

W myśl przepisów rolnik w ewidencji powinien uwzględnić takie elementy jak: lokalizacje pola, na którym uprawiana jest chroniona uprawa; nazwa botaniczna rośliny; zwalczane choroby, chwasty i szkodniki; przyczyny wykonania zabiegu ochrony roślin; nazwa handlowa pestycydu; data wykonania zabiegu; dawka środka ochrony roślin, a także powierzchnia na której został przeprowadzony zabieg. Ewidencja może też zawierać inne, dodatkowe informacje jak np. warunki pogodowe podczas zabiegu, godzina zabiegu, czy nr faktury zakupionego środka ochrony roślin.

Do prowadzenia dokumentacji wykorzystuje się przykładową tabelę, którą zamieszczamy w załączniku.

Podobał się artykuł? Podziel się!