Jakub Danielewicz z Instytutu Ochrony Roślin w swoim referacie wygłoszonym na zorganizowanej przez redakcję miesięcznika Farmer konferencji „Rolnictwo – wizja przyszłości”, zauważył iż wprowadzenie zasad ochrony integrowanej spowoduje zmianę podejścia rolników do zwalczanych agrofagów. Przy ich zwalczaniu nie będzie chodziło o całkowite ich wyeliminowanie z upraw, lecz obniżenie ich populacji poniżej progu ekonomicznej szkodliwości. Ich wysokość jest różna i zależy od gatunku rośliny uprawnej oraz fazy rozwojowej.

Eliminacja agrofagów z założenia powinna się odbywać przy wykorzystaniu różnych metod zwalczania. Nie może się ona opierać wyłącznie o stosowanie pestycydów.

Podobał się artykuł? Podziel się!