Rozwojowi grzybów z rodzaju Fusarium sprzyja wysoka wilgotność oraz temperatura 12-24oC w dzień i 5-12oC w nocy. Na dużej części kraju w okresie kwitnienia zbóż panowały właśnie takie warunki.

Niestety stosowane standardowe dwa zabiegi fungicydowe dla ochrony pszenicy przed chorobami w fazie strzelania w źdźbło i kłoszenia nie zabezpieczają wystarczająco przed porażeniem tymi patogenem. Dużo lepszą ochronę zapewnia trójzabiegowy program ochrony gdzie trzeci zabieg stosuje się właśnie w okresie kwitnienia pszenicy.

Występowanie choroby można również ograniczyć metodami agrotechnicznymi, przede wszystkim poprzez odpowiedni płodozmian i staranne przyoranie ścierni.

Grzyby rodzaju Fusarium rozwijają się w glebie na resztkach roślin, stąd ich przyoranie może znacznie ograniczyć pierwotne infekcje roślin. Celowa jest również uprawa odmian o większej odporności na fuzariozy. Odmiany szybko kwitnące są znacząco krócej narażone na infekcje przez grzyby z rodzaju Fusarium.

Z porażonych fuzariozą kłosów otrzymuje się ziarno niskiej jakości, które przede wszystkim nie nadaje się do wykorzystania na cele konsumpcyjne. Porażone ziarno zawiera bowiem mikotoksyny, groźne metabolity grzybów pleśniowych, wykazujące silne działanie toksyczne wobec organizmu człowieka i zwierząt.

Podobał się artykuł? Podziel się!