Wraz ze wzrostem powierzchni jaką rokrocznie zajmuje kukurydza (od 2 lat jest to już ponad mln ha), zwiększa się także częstotliwość jej uprawy na tym samym polu. Niejednokrotnie jest to po prostu monokultura. Nic więc dziwnego, że systematycznie wzrasta zagrożenie tej uprawy przez porażenie grzybami chorobotwórczymi. Kukurydza w Polsce nie była dotychczas objęta ochrona chemiczną przed chorobami grzybowymi, choć były one stwierdzane. Według najnowszych badań mogą one być przyczyną strat w plonach rzędu 20-30 proc.

Analiza aktualnego stanu zagrożenia, skłoniła firmę BASF do podjęcia starań zmierzających do wprowadzenia na polski rynek fungicydu, mogącego posłużyć do wyeliminowania grzybów patogenicznych. Środkiem tym jest Retengo Plus.

Zwalcza on najpoważniejsze choroby grzybowe kukurydzy: żółtą plamistość liści kukurydzy (Setosphaeria turcica), drobną plamistość liści kukurydzy (Kabatiella zeae), rdzę kukurydzy (Puc¬cinia sorghi), fuzariozę (kolb) kukurydzy (Fusarium spp.)

Oparty jest o dwie substancje aktywne: F 500 i epoksykonazol. Charakteryzują je różne mechanizmy działania, różne właściwości i – co za tym idzie – różne sposoby pobierania oraz rozprzestrzeniania się. Retengo Plus można będzie stosować od momentu gdy kukurydza osiągnie wysokość 60 cm aż do fazy kwitnienia.

Z przeprowadzonych przez BASF doświadczeń wynika, że przy uprawie kukurydzy ziarnowej RetengoŸ Plus powoduje wzrost plonu średnio o ponad 7 proc. Natomiast środek ten zastosowany w kukurydzy kiszonkowej wpływa korzystnie nie tylko na plon, ale także na parametry jakościowe kiszonki z niej uzyskiwane.

Lignina jest niestrawnym elementem paszy, powodującym mniejszą wydajność mleczną. Badania wykazały, że kiszonka uzyskana z kukurydzy, na której wykonano zabieg Retengo Plus, zawiera średnio o 3 proc. ligniny mniej. Ponadto sporządzona pasza charakteryzuje się wyższą zawartością skrobi, oraz lepszą strawnością suchej masy organicznej. 

W produkcji biogazu również zauważono pozytywny wpływ stosowania preparatu. Ilość uzyskanego biogazu z hektara zwiększyła się o 5 proc. w stosunku do plantacji niechronionej.

Producent Retengo Plus podkreśla, że jego stosowanie przynosi dodatkowe efekty: obok fungicydowego – efekt AgCelence oznacza:

wyższy plon zarówno kukurydzy ziarnowej jak i zbieranej na kiszonkę,

wyższą jakość kukurydzy ziarnowej (np. MTZ), jak i kiszonkowej,

lepszą efektywność produkcji - ścisłe badania polowe wykazały, że rośliny po zabiegu RetengoŸ Plus lepiej wykorzystują skład¬niki pokarmowe niż rośliny nietraktowane. Dzięki temu rolnicy mogą optymalizować programy nawożenia upraw. Jednocześnie dzięki zastosowaniu RetengoŸ Plus w kukurydzy ziarnowej bardzo często obserwuje się niższą wilgotność zbieranego ziarna, co ma oczywisty wpływ na koszty suszenia.

lepszy  wigor i odporność na stresy związane z suszą, zimnem, gorącem czy gradem.

Podobał się artykuł? Podziel się!