Fungicyd o nazwie Retengo Plus należy do grupy produktów promowanych przez BASF pod marką AgCelence. AgCelence to marka produktów stosowanych w różnych uprawach, które zapewniają korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. Poprawiają zdrowotność i wigor roślin, wpływając przez to korzystnie na ilość i jakość plonu oraz inne ważne cechy agrotechniczne i użytkowe roślin.

Retengo Plus zawiera dwie substancje aktywne: F500 (piraklostrobina 133 g/l) i epoksykonazol (50 g/l). Formulacja, zawiesino-emulsja (SE). Działanie Retengo Plus polega na interakcji piraklostrobiny z metabolizmem roślin. Jest to działanie na poziomie organelli komórkowych, którego efektem jest blokada transportu elektronów w kompleksie mitochondrialnym. O ile blokada transportu elektronów w roślinach jest mniejsza, o tyle u grzybów wywołuje efekt zabójczy. U roślin wywołuje korzystne efekty, między innymi zwiększenie działania oksydazy alternatywnej, co jest szczególnie ważne w warunkach stresowych: wysokich temperatur, suszy, nasilenia patogenów. Dodatkowo piraklostrobina aktywuje reduktazę azotanową odpowiedzialną za przekształcanie formy azotanowej nawozów azotowych w formę azotynową, szybciej przyswajalną przez rośliny. Zwiększa to efektywność nawożenia azotem. Kombinacja dwóch substancji aktywnych piraklostrobiny i epoksykonazolu zwiększa aktywność grzybobójczą i zapobiega powstawaniu odporności.

Retengo Plus wywiera dodatkowy wpływ na plonowanie poprzez efekt fizjologiczny. Fungicyd działa systemicznie i translaminarnie. Stosuje się go zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Zalecana dawka 1-1,5 l, w fazie BBCH 17-63, od momentu gdy rośliny osiągną 60 cm do fazy kwitnienia. Umożliwia to wykonanie oprysku przy zastosowaniu tradycyjnych opryskiwaczy. W późniejszych fazach konieczne jest stosowanie specjalistycznych opryskiwaczy "szczudłowych".

Fungicyd w okresie kilku ostatnich lat (2008-11) został sprawdzony w 34 doświadczeniach polowych, w uprawie na ziarno, przeprowadzonych w kilku krajach Europy, w tym również w Polsce. Wzrost plonu ziarna wyniósł średnio 7,6 proc. Masa tysiąca ziaren, oceniana w 17 doświadczeniach, wzrosła o 10 g (o 3 proc.), co oznacza również wyższą jakość do karmienia zwierząt i żywienia człowieka (olej, przetwory z ziarna), a także dla przemysłu (bioetanol).