Są to, m.in.:

  • przydatność na gleby lżejsze, mozaikowate z okresowymi niedoborami wody
  • odporność na wirusy odglebowe SBWMV, SBCMV, WSSMV limitujące plony zbóż
  • najlepsza jakość ziarna, grupa E (zawartość białka nawet > 17%)
  • oścista forma kłosa
  • termin kłoszenia najwcześniejszy ze wszystkich odmian
  • bardzo dobra odporność na wyleganie
  • wysoka tolerancja na upały
  • wczesne dojrzewanie (najwcześniejszy zbiór spośród pszenic)
  • mrozoodporność 6 wg. skali COBORU
  • tolerancja na CTU - chlorotoluron

Poniżej prezentujemy nagranie z kampanii żniwnej 2017r. prezentujące zbiór pszenicy ozimej PILGRIM PZO z pola produkcyjnego o powierzchni 100ha.

PILGRIM PZO - INNOWACYJNA ODPOWIEDŹ HODOWLI NA ODGLEBOWE CHOROBY WIRUSOWE ZBOŻ (SBCMV, SBWMV, WSSMV) - CZYNNIK LIMITUJĄCY PLONY NA GLEBACH SŁABSZYCH

Ponad 50% gleb w Polsce zainfekowanych jest wirusem SBCMV. Objawy choroby to mozaiki liści, żółknięcie roślin, osłabienie wzrostu roślin oraz ich karłowatość. Objawy infekcji wirusami odglebowej mozaiki zbóż (wyróżniamy trzy gatunki: SBCMV, SBWMV, WSSMV) pojawiają się zazwyczaj wczesną wiosną na gatunkach ozimych takich jak żyto, jęczmień, pszenica i często mylone są z objawami braku mikroelementów. W przypadku chorób wirusowych nie ma możliwości bezpośredniego ich zwalczania po wystąpieniu zakażenia roślin. Usunięcie ze środowiska (gleby) wektora chorób P. graminis jest niemożliwe.

Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania występowaniu odglebowej mozaiki zbóż jest hodowla i uprawa odmian odpornych w rejonach o potwierdzonej odporności czynników infekcyjnych. Do tej pory nie udało się zarejestrować odmian odpornych w przypadku żyta oraz jęczmienia, przełom w hodowli odpornościowej przyniosła innowacyjna pszenica ozima PILGRIM PZO.

PILGRIM PZO - PRZEWAGA DZIĘKI JAKOŚCI ZIARNA

PILGRIM PZO - jakość ziarna, wybitnie elitarna! Z udostępnionych przez producentów wyników jakości ziarna zebranego z pól produkcyjnych z odmianą PILGRIM PZO w sezonie 2016 w Polsce dała się zauważyć tendencja wysokiej ich stabilności. Uzyskiwana zawartość białka zazwyczaj wynosiła od 16 do powyżej 17 % (uzyskanie dokładnych wartości było wielokrotnie utrudnione brakiem możliwości wskazań urządzeń pomiarowych w punktach skupowych), ilość glutenu od 38 do 41%, liczba opadania od 300 do 360 sek., gęstość ziarna od 75,3 do 82,3 kg/hl, zaś wartość wskaźnika sedymentacji w jednym z pomiarów osiągnęła niewiarygodny wręcz wynik 71 ml!