Integrowana produkcja roślin jest systemem obecnie działającym, systemem dobrowolnym, który tak naprawdę jest system jakości żywności. Producenci zobowiązują się do wytworzenia produktów żywnościowych o określonych normach jakościowych. Natomiast integrowana ochrona roślin będzie obowiązywała w Polsce od początku 2014 roku. Integrowana ochrona roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych, w taki sposób, żeby minimalizować zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Oba systemy będę definiowane w nowej ustawie o ochronie roślin, nad którą obecnie pracuje Sejm.

W Integrowanej produkcji roślin certyfikacją i kontrolą zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Od 1 stycznia 2014 r. te obowiązki mają przejąć podmioty, które będą nadzorowane przez PIORiN. Z kolei w integrowanej ochronie nie będzie certyfikacji produkcji, bo nie jest to system produkcji, a obligatoryjny obowiązek dla rolników. Producenci roślinni będą podlegali kontroli PIORiN.

Co będą kontrolowali od 2014 r. inspektorzy PIORiN w ramach przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin:

  • Ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin, obejmującą przyczyny wykonania zabiegu
  • Przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin
  • Jakość płodów rolnych - pozostałości środków ochrony roślin
  • Zaświadczenia o szkoleniu w zakresie stosowania środków ochrony roślin
  • Sprawność opryskiwaczy

Kontrola ewidencji i przyczyn wykonania zabiegów ochrony roślin będzie wykonywana przez PIORiN po raz pierwszy, dotychczas rolnicy nie musieli się „tłumaczyć" z tych zadań. Rolnicy będą musieli przetrzymywać dokumentację przez 3 lata.

W systemie integrowanej produkcji roślin kontroli podlegają:

  • Notatnik IP
  • Gospodarstwo w takcie wegetacji
  • Jakość płodów - pozostałości (u 20 proc. producentów)
  • Zaświadczenie o szkoleniu
  • Kontrola sprawności opryskiwaczy

Zarówno w integrowanej produkcji roślin, jak i w integrowanej ochronie roślin producenci powinni przechodzić szkolenia. Szkolenie obejmuje 16 godzin raz na 5 lat. W nowych przepisach proponuje się, żeby wymiar szkolenia dotychczasowy był uzupełniany 7 godzinami co 5 lat. Ze szkoleń ze stosowania środków ochrony roślin mogą być zwolnione te osoby, które w ramach zajęć w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej miały w programie nauczania stosowanie pestycydów.

Metody integrowanej ochrony roślin przygotuje resort rolnictwa i upowszechni je wśród rolników. Każdy rolnik od 2014 r. będzie musiał stosować się do zasad integrowanej ochrony, jednakże nie będzie obligatoryjnego obowiązku stosowania metodyk przygotowanych przez resort rolnictwa. Rolnicy będą mogli korzystać z innych opracowań, proponowanych przez ośrodki naukowe, firmy, w tym także z tych prezentowanych przez branżowe media.

Podobał się artykuł? Podziel się!