Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona owadów pożytecznych. Podczas wykonywanych zabiegów insektycydowych, należy podjąć takie działania i tak dobierać insektycydy, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, a w szczególności dotyczy to owadów zapylających.

PIORIN przypomina, że stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, a w szczególności na:

• stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
• stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
• dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
• niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
• wykonywane zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
• zachowywanie minimalne odległości od pasiek;
• przestrzeganie okresów prewencji;
• niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

Źródło: PIORIN

Podobał się artykuł? Podziel się!