Przy przedłużającej się, ciepłej jesieni młode jeszcze zasiewy narażone są na atak ze strony patogenów chorobotwórczych, a szczególnie rośliny z plantacji zagęszczonych. W takich warunkach pogodowych wcześnie siane gatunki nadmiernie się rozrastają i budują dużą masę liści. W gęstym łanie panuje sprzyjający chorobom grzybowym mikroklimat.

Chcąc uchronić uprawy przed infekcjami, najlepiej stosować do siewu zaprawione ziarno, jednak zaprawa chroni rośliny tylko w początkowym okresie ich wzrostu. Długość działania ochronnego nie przekracza 90 dni i ustaje przed wejściem roślin w okres spoczynku zimowego, co oznacza, że plantacja pozostaje w tym czasie niezabezpieczona.

Długa, wilgotna i ciepła jesień stwarza dogodne warunki do rozwoju chorób grzybowych i sprzyja atakowi patogenów chorobotwórczych. Przy takiej pogodzie u roślin obserwuje się porażenie grzybami z rodzaju Fusarium, m.in. pleśnią śniegową, która wbrew obiegowej opinii występuje nie tylko po stopnieniu śniegów zimowych, ale z powodzeniem rozwija się jeszcze przed zimą. Źródłem infekcji jest ziarno, gleba i resztki pożniwne, a rozwojowi pleśni śniegowej sprzyja wysoka wilgotność powietrza powyżej 90 proc. i temperatura do 10°C, przy czym siewki porażane są intensywnie w temperaturach 5-10°C, a kiełkujące w glebie ziarno - także w temperaturze poniżej 5°C. Pleśń śniegowa, której sprawcą w stadium konidialnym jest Fusarium nivale, potocznie nazywana jest chorobą złego przezimowania.

O porażeniu plantacji tą chorobą świadczy placowe (często bardzo rozległe) wypadanie roślin. Wiosną, po ustąpieniu śniegu, widać, że pokrywa je białoróżowa, watowata grzybnia. Szczególnie wysokie straty notowane są w tych sezonach, w których śnieg spada na niezamarzniętą glebę. Innym czynnikiem sprzyjającym masowemu jej występowaniu jest długość zalegania okrywy śnieżnej. Gdy okres ten nie przekracza 60 dni, nasilenie jej występowania jest zazwyczaj niewielkie. Gdy mieści się w przedziale 60-90 dni, jest ono średnie. Jeśli śnieg przykrywa rośliny dłużej niż 90 dni, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo silnej presji choroby. Wysokie porażenie wiąże się ze stratami plonu ziarna rzędu nawet 50 proc.

Cały tekst w grudniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

Zamów prenumeratę

 

Podobał się artykuł? Podziel się!