Na terenie powiatu zambrowskiego na plantacjach zbóż, zarówno ozimych, jak i jarych intensywnie rozwija się skrzypionka. Larwy tego szkodnika wyjadają tkankę miękiszową wzdłuż nerwów liścia. Szkodliwość chrząszczy skrzypionek, żerujących na liściach zbóż, polega z kolei na niszczeniu tkanki miękiszowej liści w wyniku czego powstają wyraźne, podłużne otwory wzdłuż nerwów w różnych partiach liścia. Najgroźniejsze są jednak larwy, które niszczą skórkę liścia i tkankę miękiszową, natomiast skórka dolna pozostaje nieuszkodzona. Z czasem dolna skórka blaszki liściowej zasycha i bieleje. Decyzję o potrzebie chemicznego zwalczania trzeba podjąć indywidualnie dla każdej plantacji, uwzględniając ekonomiczny próg szkodliwości, który wynosi: 1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, 1 larwa na 2-3 źdźbła jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa. Zwalczanie tego szkodnika przeprowadza się w okresie kiedy na plantacjach zbóż następuje masowy wyląg larw z masowo składanych jaj.

Nie tylko skrzypionek jest dużo, ale również pryszczarka zbożowca. Potrzebę zabiegu ustala się sprawdzając liście zbóż, szukając w nich pierwszych złóż jaj. Powinno się wówczas przeanalizować po jednym źdźble, ogółem od 100 do 150 źdźbeł. Jeśli stwierdzi się jaja na 25 proc. lub więcej analizowanych źdźbeł lub stwierdzenie średnio na zbożach ozimych 15 jaj na 1 źdźbło, a na jarych 5 jaj na źdźbło to jest to podstawa do wykonania zabiegu chemicznego.

W powiecie zambrowskim można też zaobserwować, zwłaszcza w uprawie żyta, lednicę zbożową. Występuje ona zwłaszcza na obrzeżach pól. Szkodliwość tego szkodnika polega na wysysaniu soków, co wpływa na słabszy rozwój roślin.

Nie tylko z zbożach można zaobserwować agrofagi. Na przykład w uprawach ziemniaka, które dodatkowo nierówno wschodzą pojawiły się już chrząszcze najpopularniejszego szkodnika w tej uprawie - stonki. Trzeba się zatem śpieszyć z ochroną chemiczną, bo jak tak dalej będzie, to na plantacjach znajdziemy zamiast plonów - gołożery.

Podobał się artykuł? Podziel się!