Pewnym będzie, że należy je stosować wtedy, kiedy jest to konieczne i tyle ile jest wymagane.

Decyzja o stosowaniu herbicydu powinna być oparta o progi szkodliwości. Jak dotąd nie ma ich ustalonych, są pewne opracowania naukowe w tym temacie, ale niektóre są bardzo stare nawet sprzed półwiecza.

Paradowski jednak ma wątpliwości co do ustalania progów szkodliwości chwastów. Jest to proces bardzo żmudny, a zarazem bardzo trudny ze względu na wiele czynników wpływających na występowanie chwastów w danym siedlisku. 

Zdaniem Adama Paradowskiego do najważniejszych czynników wpływających na trudność określenia progów szkodliwości chwastów należy zjawisko występowania chwastów w zbiorowiskach.

Zbiorowiska chwastów występują najczęściej o określonym składzie gatunkowym, w określonym miejscu gdzie wcześniej nastąpiła dogodna możliwość ich rozmnażania. Zbiorowisko najczęściej kształtowane jest przez zjawisko dominacji gatunków najsilniejszych, o podobnych wymaganiach siedliskowych.

Na określony zespół chwastów ma również wpływ zmienność gleb. Większość polskich gleb nie jest jednorodna tylko odznacza sie pewną zmiennością. Zmienność typologiczna gleb nawet w obrębie jednego pola ma wpływ na kompensację chwastów w tych częściach, gdzie powstały odpowiednie warunki dla wzrostu i rozwoju chwastów.

W naszych warunkach na występowanie zbiorowisk chwastów mają również zmienne warunki klimatyczne. Wpływają one bowiem na rozwój w danym roku. W zależności od pogody danego sezonu i dostępności wody np. dominować mogą gatunki wilgotnolubne lub sucholubne. Również nawożeniem kształtujemy zbiorowiska roślinne. Nim możemy nieświadomie oddziaływać na strukturę zbiorowiska chwastów. Poza tym na kompensację chwastów ma również wpływ kondycja roślin uprawnych. Wiotkie, nieodżywione oraz porażone przez patogeny rośliny są słabą konkurencją dla chwastów, które jako gatunki adaptacyjne bujnie rozwijają się w takich warunkach.

- Groźnym w skutkach może być obserwowane w ostatnich latach zjawisko kompensacji i uodparniania się chwastów. Pojawienie się jednego gatunku chwastu na skutek stosowania przez dłuższy czas takiej samej substancji aktywnej lub co gorsza uodparnianie się chwastów na określoną substancję może spowodować brak skuteczności w ochronie - mówił Paradowski. 

Podobał się artykuł? Podziel się!