- Butisan Star Max zawiera dwie bardzo dobrze znane substancje czynne z Butisanu Star, czyli metazachlor i chinomerak, trzecia to dimetenamid-P - substancja, które dostępna jest na rynku m.in. w preparatach przeznaczonych dla kukurydzy. Dlaczego pojawia się trzecia substancja? Metazachlor pobierany jest przez korzenie, chinomerak przez liści i korzenie, i dochodzi dimetenamid, który jest pobierany jest przez korzenie i część podliścieniową. W tym momencie mamy bardzo konkretny produkt, trzy substancje, które nawzajem się ładnie uzupełniają i dają szersze spektrum działania - mówił podczas Dnia Pola w Strzelcach BASF i HR Strzelce Mariusz Michalski z BASF Polska.

Produkt stosuje się bezpośrednio po siewie, 4-7 dni po siewie lub powschodowo.

- Dimetenamid-P to szybka aktywacja i pobieranie substancji czynnej, nie przemieszcza się w głąb profilu glebowego i pozostaje w strefie kiełkowania chwastów - dodał Michalski.

Butisan Star Max nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W wypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku, po wykonaniu orki o głębokości 15-20 cm wiosną można uprawiać: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary. W wypadku z kolei koniczności zaorania rzepaku jeszcze jesienią zboża ozime można wysiewać w końcu września, po wykonaniu orki na głębokość 15-20 cm.

Podobał się artykuł? Podziel się!