W  magazynach i spichlerzach, w których przechowuje się ziarno zbóż i produkty jego przemiału, występuje wiele szkodników, zwłaszcza gryzoni, owadów i roztoczy. Doskonale przystosowały się do zamkniętych pomieszczeń i w krótkim czasie mogą zniszczyć przechowywane produkty. Szkodniki uodporniły się na wiele środków trujących lub hamujących ich rozwój, a stosowanie dużej ilości preparatów jest niemożliwe ze względu na toksyczne działanie na zdrowie człowieka.

Szkodniki zanieczyszczają ziarno też trupami, wylinkami i kałem. Powoduje to zawilgocenie i zagrzewanie zboża, powstają korzystne warunki do infekcji spowodowanych przez mikroorganizmy przenoszone na ciele szkodników, a także przez te występujące w ich kale. Procesy życiowe, które zachodzą w organizmach szkodników, powodują wzrost wilgotności i temperatury ziarna, w wyniku czego powstają jeszcze lepsze warunki do rozwoju drobnoustrojów. 

Ocenia się, że straty w przechowywaniu produktów rolniczych powodowane tylko przez szkodniki magazynowe wynoszą w skali świata ok. 10 proc., a sam wołek zbożowy niszczy w Polsce corocznie ok. 5 proc. przechowywanych zbóż. Straty są olbrzymie, dlatego warto zadbać o magazyny i spichlerze jeszcze przed sezonem. 

Owady w magazynie

W Polsce najczęściej występują w magazynach następujące owady:

wolek.kozlowski.jpg

Autor: M. Kozłowski

Opis: Chrząszcz wołka zbożowego.

Wołek zbożowy to najpopularniejszy owad magazynowy – chrząszcz wielkości 2,5–4 mm, o barwie ciemnobrązowej. Samica wygryza otwór w ziarnie, wsuwa do niego jajo i zasklepia otwór przezroczystą substancją, która szybko twardnieje. Wykluta po kilku dniach larwa całe życie spędza w ziarnie, a następnie przekształca się w poczwarkę i chrząszcza. W ciągu roku może rozwinąć się od 2 do 3 pokoleń, a w pomieszczeniach ogrzewanych nawet 10. Chrząszcze są odporne na działanie niskiej i wysokiej temperatury, mogą żyć długo w temperaturze 6–10 st.C, ale wtedy samice nie składają jaj. Wołek zbożowy unika światła, całkowicie przystosowany jest do pomieszczeń zamkniętych.

trojszyk.kozlowski.jpg